1اسماعیل تبادار رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور tabadar.jpg

متولد 1336

تحصیلات

مهندس عمران

سوابق
-مديركل فني استانداري كهكليويه و بوير احمد
-معاون عمران استانداري بوشهر
-معاون برنامه ريزي استانداري گيلان
-معاون عمراني استانداري بوشهر
-استاندار بوشهر
 
amirmokri.jpg2 – سياوش امير مكري عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشور
متولد 1345
تحصیلات
كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي
سوابق
- مدير كل تداركات سازمان هواپيمايي كشوري .
- مدير كل تداركات شركت فرودگاه هاي كشور .
- سرپرست اداره كل بازرگاني شركت فرودگاه هاي كشور.
- ذيحساب و مدير كل امور مالي شركت فرودگاه هاي كشور.
- ذيحساب و مدير مالي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ( وزارت بازرگاني )
 - معاون اداري و مالي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ( وزارت بازرگاني ).
- معاون اداري و مالي سازمان منطقه آزاد كيش .
- عضو هيأت مديره شركت عمران و خدمات شهري كيش .
- عضو هيأت مديره شركت مهندسي عمران كيش.
- عضو هيأت مديره مركز توسعه تجارت كيش .
  - عضو هيأت مديره شركت توسعه بندر و فرودگاه كيش .
- عضو هيأت رييسه فدراسيون اسكواش جمهوري اسلامي ايران .
- معاون مالي و اداري سازمان سرمايه گذاري شهر تهران .
- مشاور معاونت توسعه مديريت و منابع.
- عضو هيات مديره و معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه هاي كشور
 

3- محمدرضا عبدالرحيمي عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشور
متولد 1352

 تحصیلات

- فارغ التحصيل برنامه مديريت حرفه اي فرودگاهي ايكائو و اتحاديه بين المللي فرودگاها (AMPAP)و داراي مدرك بين  المللي مديريت حرفه اي فرودگاه (IAP)
- كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

-دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی(در مرحله تدوین رساله)

سوابق

-مشاوراجرايي رئيس و سرپرست حوزه رياست سازمان هواپيمائي كشوري 
-مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان هواپيمائي كشوري 
-مديركل امور اداري و منابع انساني سازمان هواپيمايي كشوري
-مدير كل دفتر امورحقوقي و بين الملل هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري
-عضو اصلي و دبير هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان هواپيمايي  كشوري
-عضو كميته هاي ارتقاي بهره وري وتحول اداري سازمان هواپيمايي كشوري
-عضو هيات مديره ومعاون برنامه ريزي ونظارت شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور از شهريور87 تاكنون
-عضو اصلي كميته دائمي اقتصادي اتحاديه بين المللي فرودگاهها(ACI)  
-رئيس كارگروه ارتقاء بهره وري شركت فرودگاههاي كشور

-عضو هیات تشخیص لایحه واگذاری اماکن و اراضی شرکت فرودگاه های کشور
-عضو كميته تحول اداري شركت فرودگاههاي كشور
-عضو كميته راهبري آموزش شركت فرودگاههاي كشور

-عضو كميته مقابله با تحريم شركت فرودگاههاي كشور
-رئيس شوراي راهبردي تدوين برنامه راهبردي و سند چشم انداز شركت فرودگاههاي كشور

-سرپرست دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري (مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور)
-رئيس شوراي تحقيقات هوانوردي و فرودگاهي شركت فرودگاهها ي كشور

-مشاوررئيس سازمان هواپيمايي شوري ودبيركميته ملي امنيت و حفاظت صنعت هوانوردي كشور

 رزومه کامل
 
4- داود اسفندیاری عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشور 

   تحصیلات
  خلباني/ ليسانس زبان انگليسي /  مهندسي مراقبت پرواز                                          
 
سوابق  
-مشاور رئيس دفتر رئيس جمهور
-نماينده بازرسي ويژه رئيس جمهور در وزارت راه و ترابري (حوزه حمل و نقل هوايي)
-نماينده بازرسي ويژه رئيس جمهور در سفرها و برنامه هاي رئيس جمهور
-معاون مديركل پشتيباني مراسم و تشريفات دفتر رئيس جمهور
-مشاور حوزه امور سياسي دفتر رئيس جمهور
-مشاور معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور
-عضو هيئت مديره شركت فرودگاههاي كشور
- سرپرست دفتر نوسازي و فناوري اطلاعات شركت فرودگاههاي كشور
-مسئول راهبري حوزه مركز آموزش فنون و خدمات هوايي كشور
-مسئول راهبري حوزه مديريت دفتر نوسازي و فناوري اطلاعات شركت فرودگاههاي كشور
-عضو هيئت تشخيص (واگذاري اماكن تجاري) شركت فرودگاههاي كشور
-رئيس شوراي فرهنگي شركت فرودگاههاي كشور
-كارمند اداره كل مراقبت پرواز (مركز كنترل پرواز)
-عضو جامعه متخصصين مراقبت پرواز
ساير سوابق
-مدرس مركز آموزش عالي هوانوردي سپاه حفاظت هواپيمايي
  -مربي رسمي فدراسيون شنا
 
5– حسین صادقی عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشورsadeghi.jpg
متولد ، 1343
تحصیلات
- مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف
- عضو نظام مهندسي استان تهران ( پايه يك محاسب- پايه يك نظارت)
عضو كميته طرح جامع فرودگاهها
سوابق
- كارشناس اداره مطالعات وطراحي اداره كل ساختمان 
- رئيس اداره اجرايي و اداره مطالعات
- مدير پروژه مركز كنترل فضاي كشور و سايت هاي راداري (پروژه سينا) 
- مديركل ساختمان و توسعه فرودگاهها
- دبير شوراي سياستگذاري ساخت و ساز فرودگاهها
- معاون توسعه و عمران فرودگاه امام خميني (ره) 
- عضو هيئت مديره و معاون عمليات فرودگاهي شركت فرودگاههاي كشور از اسفند ماه 1390 تا كنون