هیات مدیره هیات مدیره

رحمت اله مه آبادی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
غلامحسین باقریان
عضو هيأت مديره و معاون عمليات فرودگاهي
بیشتر...
حسین اکرمیان
عضو هيأت مديره و راهبر توسعه سيستم ها و کيفيت
بیشتر...
سرکار خانم معصومه ابراهيمي
عضو هیات مدیره و مشاورامور بانوان وخانواده و مدیر کل دفترحقوقی
بیشتر...
ابراهيم مرادي
عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي
بیشتر...