سامانه مديريت ايمني

 

sms.jpg


خانه
 

 دفتر استانداردهای فرودگاهی

 
معرفی دفتر
 
 
 
دفتر استانداردهای فرودگاهی یکی از دوایر زیر مجموعه معاونت عملیات فرودگاهی می باشد.این دفتر در سال 1384 و با هدف ارتقاء ایمنی و نظارت بر اجرای استانداردهای فرودگاهی راه اندازی شده است.مهمترین وظیفه این دفتر استقرار سیستم مدیریت ایمنی در سطح شرکت فرودگاههای کشور و فرودگاههای تابع آن ,آماده سازی فرودگاهها جهت کسب گواهینامه فرودگاهی (نظارت بر تدوین نظام نامه فرودگاهی, طرح اضطراری و نظام نامه سیستم مدیریت ایمنی فرودگاه ها), انجام ممیزی‌های ایمنی و همچنین نظارت بر طرح جامع, ساخت و سازها و توسعه فرودگاه ها می‌باشد.این دفتر از دو معاونت و سه اداره ی بازرسی و نظارت, طرح جامع و دستورالعمل های ایمنی تشکیل شده است که جهت آشنایی با شرح وظایف هریک از آنها می‌توانید به زیر پورتال مربوطه مراجعه نمایید.
 
 
  
 
 
 
 

 ارتباط با ما

 
images.jpg

 

 تمرینات طرح اضطراری سال 93

 
manover.jpg