گروه آمار شرکت فرودگاههای کشور

 klgkugu.jpgDefault
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
  
نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي در آبان ماه سال 1393
FusionCharts111.jpg

نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در  آبان ماه سال 1393
FusionCharts2(3).jpg 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
براي دسترسي به مقالات ارايه شده در همايش در اينجا كليك نماييد.

ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در  آبان ماه 1393 نشست و برخاست نسبت به ماه مشابه سال قبل 3% کاهش داشته است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در  آبان ماه 1393 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به ماه مشابه سال قبل  1% کاهش داشته است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در آبان ماه 1393 ارسال و پذيرش بار نسبت به ماه مشابه سال قبل 1% افزایش داشته است.

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
در آبان ماه 1393 پرواز هاي عبوري نسبت به ماه مشابه سال قبل  65افزايش داشته است.