ماهنامه الكترونيكي آماري

 
khor.jpgDefault
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
  
نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي در خرداد ماه سال 1393
 FusionCharts1.jpg

نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در خرداد ماه سال 1393

FusionCharts2.jpg

 

 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
براي دسترسي به مقالات ارايه شده در همايش در اينجا كليك نماييد.

ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در خرداد ماه 1393 نشست و برخاست نسبت به خرداد ماه سال قبل 10% افزايش است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در  خرداد ماه 1393 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به خرداد ماه سال قبل  20% افزايش داشته است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در خرداد ماه 1393 ارسال و پذيرش بار نسبت به خرداد  ماه سال قبل 22% افزايش داشته است

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
در خرداد ماه 1393 پرواز هاي عبوري نسبت به خرداد ماه سال قبل 7% افزايش داشته است.