گروه آمار شرکت فرودگاههای کشور

 potaltal.jpg

Default
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
  

نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي در مهرماه سال 1393
1000.jpg


نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در مهر ماه سال 1393
2000.jpg 

 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
براي دسترسي به مقالات ارايه شده در همايش در اينجا كليك نماييد.

ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در  مهر ماه 1393 نشست و برخاست نسبت به مهر ماه سال قبل 4% افزایش است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در  مهر ماه 1393 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به مهر ماه سال قبل  6%  افزایش داشته است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در مهر ماه 1393 ارسال و پذيرش بار نسبت به مهر ماه سال قبل . 18% افزایش داشته است.

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
در مهر ماه 1393 پرواز هاي عبوري نسبت به مهر ماه سال قبل  79افزايش داشته است.