ماهنامه الكترونيكي آماري

 
portal.jpg

Default
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
  
نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي در شهریور ماه سال 1393
 r1.jpg
نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در شهرویر ماه سال 1393
 
r2.jpg 

 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
براي دسترسي به مقالات ارايه شده در همايش در اينجا كليك نماييد.

ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در  شهریور ماه 1393 نشست و برخاست نسبت به شهریور ماه سال قبل 4% افزایش است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در  شهریور ماه 1393 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به شهریور ماه سال قبل  5%  افزایش داشته است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در شهریور ماه 1393 ارسال و پذيرش بار نسبت به شهریور ماه سال قبل . 11% افزایش داشته است.

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
درشهریور ماه 1393 پرواز هاي عبوري نسبت به شهریور ماه سال قبل  92افزايش داشته است.