ماهنامه الكترونيكي آماري

 


bababbababababa.JPG
Default
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
 
 
 
نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي در بهمن ماه 1392
 
 
 
 
 
 
 جدید 2.png
 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
براي دسترسي به مقالات ارايه شده در همايش در اينجا كليك نماييد.

ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در اسفند ماه 1392 نشست و برخاست نسبت به
 باسفند ماه سال قبل 12% افزايش است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در اسفند ماه 1392 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به اسفند ماه سال قبل  20% افزايش داشته است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در اسفند ماه 1392 ارسال و پذيرش بار نسبت به اسفند ماه سال قبل 26% افزايش داشته است

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
در اسفند ماه 1392 پرواز هاي عبوري نسبت به اسفند ماه سال قبل 3% افزايش داشته است.