ماهنامه الكترونيكي آماري

 khor.jpg
Default
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
  
نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي در مرداد ماه سال 1393
 FusionCharts(1).jpg
نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در مرداد ماه سال 1393
FusionCharts2(1).jpg

 

 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
براي دسترسي به مقالات ارايه شده در همايش در اينجا كليك نماييد.

ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در  مرداد ماه 1393 نشست و برخاست نسبت به مرداد ماه سال قبل 13% افزایش است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در  مرداد ماه 1393 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به مرداد ماه سال قبل  23%  افزایش داشته است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در مرداد ماه 1393 ارسال و پذيرش بار نسبت به مرداد ماه سال قبل . 28% افزایش داشته است.

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
در مرداد ماه 1393 پرواز هاي عبوري نسبت به مردادماه سال قبل 68 افزايش داشته است.