ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

روز

12:20

495

تهران

نشست(12:19)

دو شنبه

13:30

3444

نجف

نشست(13:21)

دو شنبه

12:00

5227

تهران

لغو شد

دو شنبه

11:20

3962

تهران

نشست(11:34)

دو شنبه

18:00

3710

تهران

نشست(19:05)

دو شنبه

اردبیل
امروز: دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
13 °
21 °
4 °
25 Apr 2017
11 °
2 °
26 Apr 2017
2 °
0 °
27 Apr 2017
7 °
0 °
28 Apr 2017
12 °
0 °

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه نوروز ویژه نوروز

اخبار فرودگاه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

حسابرسي در فرودگاه اردبيل

گروه حسابرسي داخلي جهت بررسي عملکرد اداره کل فرودگاههاي استان اردبيل ومصوبات هيئت مديره در قالب تيم 2 در تاريخ 1396/01/27وارد فرودگاه اردبيل شدند .
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

استقبال از برقراری خط هوائی در مسیرعسلویه- اردبیل- عسلویه

با پیگیریهای بعمل آمده ، پرواز بین فرودگاههای اردبیل وعسلویه با استقبال خوبی مواجه شده است.
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

وارسی پروازی دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه اردبیل با مشارکت فعال همکاران اداره ی مهندسی الکترونیک فرودگاه انجام شد .

در این عملیات ،وارسی دستگاههای کمک ناوبری باند 33و باند 15 فرودگاه اردبیل انجام شد.
۲۶ فروردين ۱۳۹۶

پروژه SFLSدر فرودگاه اردبیل در حال اجراست

SFLSچراغهای فلشر تکمیلی چراغهای اپروج میباشند که به عنوان هدایتگر هواپیما به سمت باند از آن استفاده میشود.