نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

برنامه هفتگي پرواز فرودگاه سنندج

برنامه پروازهای فرودگاه سنندج تا اطلاع ثانوی

 

روز

شرکت هواپیمایی

شماره پرواز

نوع هواپیما

مسیر

ساعت پرواز

ورود

خروج

شنبه

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران –سنندج -تهران

10:55

11:40

یک شنبه

قشم ایر

1292/1293

RJ1H

تهران –سنندج -تهران

14:55

15:35

دوشنبه

آسمان

838/839

F100

تهران –سنندج -تهران

07:20

08:00

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران –سنندج -تهران

12:00

12:40

چهارشنبه

آسمان

838/839

F100

تهران –سنندج -تهران

07:20

08:00

پنج شنبه

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران –سنندج -تهران

14:55

15:35

جمعه

قشم ایر

1292/1293

RJ1H

تهران –سنندج -تهران

10:55

11:40