اهداف راهبردي شرکت اهداف راهبردي شرکت

اهداف راهبردي

اهداف راهبردي شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 • برنامه ریزی توسعه ایمنی به منظور تامین سلامتی پرواز در عمليات فرودگاهي و هوانوردي
 • ارتقاء سطح ایمنی خدمات شركت با رعایت قوانين، مقررات، معيارها و استانداردهاي ملي و بين المللي حاكم بر صنعت هوانوردي و فرودگاهي
 • استفاده بهينه از ظرفيتهاي فرودگاهي و تجهيزات هوانوردی
 • تامین تجهیزات جهت افزایش ضريب امنيت در حوزه عمليات و خدمات فرودگاهها
 • كاهش آلاينده هاي فرودگاهي و هماهنگي با محيط زيست در طرحهاي توسعه و بهره برداری از فرودگاهها
 • افزايش سطح كيفي خدمات فرودگاهي و هوانوردي کشور
 • افزايش رضايت مشتريان(مسافران شركتهاي هواپيمايي، هندلينگ، خرده فروشان و ...)
 • افزايش مستمر اثربخشي مديريت منابع
 • ایجاد زمینه های مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي حوزه فرودگاهي و هوانوردي کشور
 • تجاري سازي و تلاش مستمر براي اقتصادي نمودن فرودگاههاي كشور
 • تثبيت و تقویت مديريت واحد فرودگاهي
 • افزايش اثرات اقتصادي فرودگاه(فرصتهاي شغلي مستقيم و غيرمستقيم) و افزايش ناحيه نفوذآن
 • افزايش هماهنگي و ارتباط بين فرودگاهها و ساير مدل هاي حمل ونقل
 • تقويت ارتباط بين فرودگاه ها و مجامع وابسته
 • تبيين مستمر نقش و اهميت فرودگاهها در توسعه، با بهره گيري از شيوه هاي نو
 • افزايش ارتباطات بين فرودگاهي در منطقه خاورمیانه و عرصه بين الملل
 • افزايش تعامل با سازمانهاي مرتبط با صنعت فرودگاهي و هوانوردي به شيوه اي موثر
 • افزايش شفافيت، بهبود مستمر و چابكي در شركت
 • نوآوري از طريق توسعه منابع انساني دانش محور
 • تلاش براي به روز كردن تكنولوژيIT  در خدمت مسافران و ايرلاين ها در زمينه هاي پيگيري پروازها، وضعيت آب و هواي فرودگاه ها، اطلاعات مسيرهاي پروازي، برنامه هاي پروازي و بهينه كردن تجهيزات هوانوردي و ايجاد ارتباط با كشورهاي منطقه از طريق مبادلات پيامهاي AFTN/AMHS  در راستاي بهينه كردن عمليات ترافيك هوايي