وظايف و اختيارات شرکت وظايف و اختيارات شرکت

درباره ما - وظايف و اختيارات شرکت

وظايف و اختيارات شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نيز براساس اساسنامه مصوب از قرار ذيل مي باشد :

       شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در اجراي اهداف و وظايف خود و با كسب تجارب ارزنده آماده ارائه خدمات تخصصي  در بخش هاي خدمات فني و مهندسي ، آموزشي و مشاوره اي به شرح ذيل مي  باشد:

          خدمات فني و مهندسي

 •  
 •         مديريت، اداره فرودگاه ها و ارائه همه خدمات و فعاليت هاي راهبري فرودگاههای مسافربری و آموزشی
 •         ارائه خدمات كنترل ترافيك هوايي در برج های مراقبت پرواز و سرویس های تقرب پرواز
 •        سایت یابی، نصب و نگهداري تجهيزات ارتباطي، کمک ناوبري و راداری فرودگاه ها و ايستگاههاي هوانوردي
 •        نصب و نگهداري سيستم ها و تجهيزات امنيتي هوانوردي از جمله دستگاه های کمک بازرسیX-Ray، 
 • Gate way و شبكه دوربين هاي مداربسته حفاظتی و...
 •         ارائه طرح هاي ورودي و خروجي و تقرب بر اساس سامانه های کمک ناوبری زمینی و اطلاعات ماهواره ای براي عمليات نشست و برخاست هواپيما در فرودگاه ها
 •         ارائه خدمات امداد و نجات فرودگاهي و آتش نشاني فرودگاهي مطابق با مقررات و دستورالعمل ها
 •        نصب ترمينال هاي مرتبط به منظور ارائه پيام هاي هوانوردي و خدمات نگهداري سرويس آنها در شبکه پیام های هوانوردی
 •         نصب و نگهداري سيستم هاي روشنايي کمک بصری سطوح پروازي
 •        طراحي، نظارت و اجراي تجهیزات مرتبط با برق اضطراري فرودگاهها
 •        طراحي، نظارت و اجراي تجهیزات برودتي و حرارتي شامل توليد، انتقال و توزيع سرمايش و گرمايش، امور تاسيساتي، تجهیزات آبرساني و گازرساني، تسهيلات ترمينالي
 •         نظارت بر همه پروژه هاي مربوط به طراحي، ساخت، توسعه، تعمير و نگهداري فرودگاه ها شامل: برج مراقبت پرواز، باند پروازی، ترمينال ها و همه ساختمان هاي جانبي و تاسيسات مرتبط
 •        ارائه خدمات فرودگاهي مسافر و بار
 •       مشاوره جهت خريد و نصب تجهيزات و سيستم هاي فرودگاهي و هوانوردی
 •       تدوین و انتشار نشريه اطلاعات هوانوردي(AIP) ايران
 •       خدمات ارسال و دريافت اطلاعات هوانوردي

    خدمات آموزشي و مشاوره اي

     

 •  ارائه دوره هاي آموزشي تخصصی مراقبت پرواز، الكترونيك هواپيمایی و مخابرات هواپيمايي و ایمنی زمینی و آتش نشانی فرودگاهی
 •  برگزاري دوره هاي تخصصي و مهارتي نصب، نگهداري و تعمير تجهيزات ارتباطات رادیوئی، کمک ناوبری و رادار
 •  برگزاري دوره هاي آموزشي مراقبت پرواز به منظور ارائه خدمات برج مراقبت پرواز و تقرب پرواز
 •  برگزاري دوره هاي تخصصي زبان انگليسي هوانوردي بر اساس استاندارد ایکائو
 •  ارائه دوره آموزش نرم افزارهاي برنامه ريزي و كنترل عمليات پرواز