وظايف و اختيارات شرکت وظايف و اختيارات شرکت

درباره ما - وظايف و اختيارات شرکت

 وظايف و اختيارات شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نيز براساس اساسنامه مصوب از قرار ذيل مي باشد :

         شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در اجراي اهداف و وظايف خود و با كسب تجارب ارزنده آماده ارائه خدمات تخصصي  در بخش هاي خدمات فني و مهندسي ، آموزشي و مشاوره اي به شرح ذيل مي  باشد:

                خدمات فني و مهندسي

 

·        مديريت ، اداره فرودگاه ها و ارائه همه خدمات و فعاليت هاي راهبري فرودگاههای مسافربری و آموزشی

·         ارائه خدمات كنترل ترافيك هوايي در برج های مراقبت پرواز و سرویس های تقرب پرواز

·        سایت یابی،نصب ونگهداري تجهيزات ارتباطي ، کمک ناوبري و راداری فرودگاه ها و ايستگاههاي هوانوردي

·        نصب و نگهداري سيستم ها و تجهيزات امنيتي هوانوردي ازجملهX-Ray ، Gate way و شبكه دوربين هاي مداربسته   حفاظتی و...

 

·        ارائه طرح هاي ورودي و خروجي و تقرب  بر اساس سامانه های کمک ناوبری زمینی و اطلاعات ماهواره ای ( RNAV and Conventional ) بر اساس سامانه هاي كمك ناوبري زميني و اطلاعات ماهواره اي

 ( RNAV and Conventional ) براي عمليات نشست و برخاست Landing و Take off هواپيما در فرودگاه

·        ارائه خدمات امداد و نجات فرودگاهي و آتش نشاني فرودگاهي مطابق با  مقررات و دستورالعمل ها

·        نصب ترمينال هاي يك و دو طرفه به منظور ارائه پيام هاي هوانوردي و خدمات نگهداري سرويس ترمينال هاي AFTN

·        نصب و نگهداري سيستم هاي روشنايي سطوح پروازي

·        طراحي، نظارت و اجراي تجهیزات مرتبط با برق اضطراري فرودگاهها

·        طراحي، نظارت و اجراي تجهیزات برودتي و حرارتي شامل توليد، انتقال و توزيع سرمايش و گرمايش، امور تاسيساتي، سيستم آبرساني و گازرساني، تسهيلات ترمينالي، سيستم هاي سپتيك و تصفيه خانه فاضلاب

·        نظارت بر همه پروژه هاي مربوط به طراحي، ساخت، توسعه، تعمير و نگهداري فرودگاه ها شامل: برج، باندپرواز، ترمينال ها و همه ساختمان هاي جانبي و تاسيسات مرتبط

·        ارائه خدمات فرودگاهي مسافر و بار

·        مشاوره جهت خريد و نصب تجهيزات و سيستم هاي فرودگاهي و هوانوردی

·        انتشار و عرضه نشريه اطلاعات هوانوردي(AIP )ايران

·        خدمات ارسال و دريافت اطلاعات هوانوردي

    خدمات آموزشي و مشاوره اي

        

·        ارائه دوره هاي آموزشي مراقبت پرواز، الكترونيك هواپيمایی و مخابرات هواپيمايي

·        برگزاري دوره هاي تخصصي و مهارتي نصب، نگهداري و تعمير تجهيزات ارتباطات رادیوئی، کمک ناوبری و رادار

·        برگزاري دوره هاي آموزشي مراقبت پرواز به منظور ارائه خدمات برج مراقبت پرواز و تقرب پرواز

·        آموزش دوره هاي زميني و عملياتي خلباني با هواپيماهاي يك و دو موتوره ، گلايدر، بالن، كايت موتوري و صدور گواهینامه مرتبط با تایید سازمان هواپیمایی کشوری

·        برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني زميني و آتش نشاني فرودگاهی

·        برگزاري دوره هاي تخصصي زبان انگليسي هوانوردي بر اساس استاندارد ایکائو

·        ارائه دوره آموزش نرم افزارهاي برنامه ريزي و كنترل عمليات پرواز

·          برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و مهارتي نصب و نگهداري سيستم هاي سوئيچينگ مخابرات هواپيمايي و ارائه خدمات فني شبکه اي و نرم افزاري به شركت هاي هواپيمايي