نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۲۳ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای محمدرضا زارع مدیر اداری مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی به دیار باقی شتافتند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با خانواده ایشان از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۳ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای حیدر عبادیان کارشناس اداره اجرایی و نظارت اداره‌کل بهسازی و توسعه فرودگاه‌ها در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر...
۸ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای احمد شهری از کارکنان فرودگاه پارس‌آباد در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۸ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای عزیزاله جبله از کارشناسان اداره‌کل ارتباطات و ناوبری در غم از دست دادن خواهر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای  محسن محمودی از کارکنان حراست فرودگاه  گرگان در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای رسول غلامی‌نیا مدیرکل محترم دفتر مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و همچنین اخوی ایشان آقای هوشنگ غلامی‌نیا در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه مغفرت و علوّ درجات و...
۲۷ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محمدباقر شریفی از کارکنان برج مراقبت پرواز فرودگاه ساری در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۶ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علی کیخایی مدیر محترم فرودگاه همدان در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۱۷ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای موسی خراسانی عامل ذیحساب فرودگاه گرگان در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۲۹ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علی جوانمرد از کارکنان دفتر مرکزی حراست در غم از دست دادن ‍مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۳ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علی چیت‌ساز از کارکنان اداره‌کل شبکه پیام‌های هوانوردی در غم از دست دادن ‍پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۶ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محمد صادقی از کارکنان دبیرخانه شرکت فرودگاه‌ها در غم از دست دادن ‍پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۱ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم حمیدرضا قره شیر معاون اسبق دفتر بودجه شرکت فرودگاه های کشور به رحمت ایزدی پیوستند.
۲۱ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم صائمی از کارکنان دفتر حقوقی شرکت فرودگاه های کشور در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۱۸ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم معصومه ابراهیمی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه های کشور در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۱۴ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای دبيرچيلو از کارمندان فرودگاه ين الملي شهيد هاشمي نژاد مشهد در غم از دست دادن ‍پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۱۳ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای ابوذر پوررستمی کارمند برج مراقبت رامسر در غم از دست دادن ‍پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۱۲ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای سید عباس موسوی گنجی رئیس حراست و مشاور مدیرکل فرودگاه های استان مازندران در غم از دست دادن ‍پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۵ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای مسعود میرزایی از کارکنان حراست فرودگاه شیراز در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۵ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای لطیف ربیعی‌نژاد از کارکنان امور مالی فرودگاه آبادان در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.