نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم آقاي محمد اسماعيل موحدي‎فر، مسئول هماهنگي فعاليت‎هاي نظامي در اداره اطلاعات و هوانوردي، در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
در کمال تأثر و تأسف، با خبر شديم آقاي اله نظر رهنمون از همکاران اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما اداره کل فرودگاههاي استان گلستان ، در غم از دست دادن پدر گراميشان عزادار شده اند.
۲۴ فروردين ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم آقاي محسن رفيعي از کارشناسان اداره مراقبت پرواز فرودگاه شيراز، در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۴ فروردين ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم جناب آقاي غلامرضا آبنوس، مسئول دفتر مديرعامل، در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱۸ فروردين ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم آقاي کاظم نداف پور از کارشناسان اداره مهندسي الکترونيک و ناوبري هوايي فرودگاه اهواز، در غم از دست دادن برادر گرامي‎شان به سوگ نشسته اند.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
در کمال تأثر و تأسف، با خبر شديم آقايان رضا و روح الله صفري از همکاران اداره آتشنشاني و هدايت زميني هواپيما اداره کل فرودگاه‎هاي استان گلستان، در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان عزادار شده‎اند.
۱۴ اسفند ۱۳۹۷
با کمال تاسف باخبر شديم، آقاي سهراب عزيزي کارشناس مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي شيراز، در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
با کمال تاسف باخبر شديم، خانم زهرا جوکار کارشناس حراست فرودگاه بين المللي شيراز، در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱ اسفند ۱۳۹۷
با کمال تأسف باخبر شديم، آقاي امير فرج مشائي کارشناس محترم ايمني و هدايت زميني هواپيما در فرودگاه رشت، در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱ اسفند ۱۳۹۷
با کمال تأسف باخبر شديم، آقايان محمدرضا و امين نصيري همکاران محترم شاغل در اداره کل کنترل ترافيک هوايي، در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
در کمال تأثر و تأسف، با خبر شديم آقاي علي اکبر پاييزي از همکاران اداره عمليات فرودگاهي اداره کل فرودگاههاي استان گلستان، در غم از دست دادن برادر گراميشان عزادار شده اند.
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
با کمال تأسف باخبر شديم، سرکار خانم خوش طينت، مسئول آموزش فرودگاه بوشهر، در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
با کمال تأسف با خبر شديم که آقاي عبداله اسکندري از کارکنان اداره امور مالي فرودگاه اهواز در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۹ بهمن ۱۳۹۷
رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران درگذشت زنده ياد مرحوم جلال حيدري را به خانواده ايشان تسليت گفت.
۸ بهمن ۱۳۹۷
در کمال تأثر و تأسف، باخبر شديم سرکار خانم لطفي مسئول دفتر مدير کل فرودگاههاي استان گلستان، در غم از دست دادن برادر گراميشان عزادار شده اند.
۷ بهمن ۱۳۹۷
با کمال تأسف باخبر شديم، جناب آقاي حامد رهبر از کارشناسان اداره‎کل کنترل ترافيک هوايي در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۷ بهمن ۱۳۹۷
در کمال تأسف و تأثر باخبر شديم جناب آقاي جلال حيدري از متخصصان اداره مهندسي الکترونيک فرودگاه مشهد دار فاني را وداع گفت.
۲۴ دی ۱۳۹۷
با کمال تأسف با خبر شديم که آقاي سيد جبار موسوي از کارکنان اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما فرودگاه اهواز در غم از دست دادن خواهر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱ دی ۱۳۹۷
در کمال تأسف و تأثر باخبر شديم مادر حاج آقا نعمتي امام جماعت ترمينال 1 فرودگاه مهرآباد دعوت حق را لبيک گفت.
۱۴ آذر ۱۳۹۷
با کمال تأسف با خبر شديم که آقاي جبله ،عضو هيئت مديره انجمن متخصصان الکترونيک هواپيمايي و مدير ايمني اداره کل ارتباطات و ناوبري هوايي ايران در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.