نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۵ دی ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محمدجواد غلامی از کارکنان فرودگاه داراب در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۳۰ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای حسن مهتدی کارشناس مسئول پشتیبانی تجهیزات اداره‌کل ارتباطات و ناوبری در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۳۰ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم بابایی بیدمشکی از کارکنان حوزه معاونت عملیات هوانوردی در غم از دست دادن اخوی گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۸ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای فرهاد صحرايي از همكاران اداره مراقبت پرواز فرودگاه شيراز در غم از دست دادن فرزند خردسالشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۵ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای رامین گیسوبری کارشناس اداره تسهیلات و تجهیزات فرودگاه زابل به همراه فرزند خردسالش در سانحه تصادف به دیار باقی شتافتند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با خانواده ایشان از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و...
۲۵ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای مسعود جاویدفر رئیس اداره ایمنی‌زمینی فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر...
۲۵ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای جهان‌تیغ رئیس اداره امور مالی فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۲۳ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای محمدرضا زارع مدیر اداری مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی به دیار باقی شتافتند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با خانواده ایشان از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۳ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای حیدر عبادیان کارشناس اداره اجرایی و نظارت اداره‌کل بهسازی و توسعه فرودگاه‌ها در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر...
۸ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای احمد شهری از کارکنان فرودگاه پارس‌آباد در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۸ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای عزیزاله جبله از کارشناسان اداره‌کل ارتباطات و ناوبری در غم از دست دادن خواهر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای  محسن محمودی از کارکنان حراست فرودگاه  گرگان در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ آذر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای رسول غلامی‌نیا مدیرکل محترم دفتر مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و همچنین اخوی ایشان آقای هوشنگ غلامی‌نیا در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه مغفرت و علوّ درجات و...
۲۷ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محمدباقر شریفی از کارکنان برج مراقبت پرواز فرودگاه ساری در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۶ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علی کیخایی مدیر محترم فرودگاه همدان در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۱۷ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای موسی خراسانی عامل ذیحساب فرودگاه گرگان در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۲۹ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علی جوانمرد از کارکنان دفتر مرکزی حراست در غم از دست دادن ‍مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۳ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علی چیت‌ساز از کارکنان اداره‌کل شبکه پیام‌های هوانوردی در غم از دست دادن ‍پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۶ آبان ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محمد صادقی از کارکنان دبیرخانه شرکت فرودگاه‌ها در غم از دست دادن ‍پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۱ مهر ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم حمیدرضا قره شیر معاون اسبق دفتر بودجه شرکت فرودگاه های کشور به رحمت ایزدی پیوستند.