نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۱ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي عابدين صلواتي از همکاران شاغل در معاونت برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي جهان آرا از همکاران شاغل در معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه امام خميني(ره) در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سيد سعيد قاضي از همکاران شاغل در اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي صادق صالحي زاده از همکاران شاغل در اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما اداره کل فرودگاه هاي استان خوزستان در غم از دست دادن خواهر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمد نجفي شاد از همکاران شاغل در فرودگاه زاهدان در غم از دست دادن برادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
مديريت رفاه و خدمات پشتيباني فرم نظرسنجي درباره بيمه تکميلي رازي را در اختيار کارکنان ستادي قرار داده است.
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ناصر کارگر بيده از همکاران شاغل در اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيماي اداره کل فرودگاه هاي يزد در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي مهدي پور، معاون اقتصادي و توسعه مديريت و عليرضا مهدي پور، از همکاران اداره آتشنشاني و هدايت زميني هواپيماي اداره کل فرودگاه هاي کرمان در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
20 و 21 مرداد، کارکنان ستادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در امر خداپسندانه اهداي خون شرکت کردند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي احسان هوشيار از همکاران شاغل در اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
دفتر برنامه و بودجه همکاران رسمي، پيماني و قراردادي واجد شرايط را براي کار در بخش مسوول امور دفتري دعوت به همکاري مي کند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
با توجه به اعلام نياز، کارکنان علاقه مند به فعاليت در حوزه حقوقي فرودگاه آبادان دعوت به همکاري مي شوند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اداره کل ارتباطات و ناوبري هوايي کارکنان واجد شرايط را براي کار در بخش نقليه واحد پشتيباني تجهيزات CNS دعوت به همکاري کرد.
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حسين غني آبادي از همکاران شاغل در حراست اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
به دليل تشديد شيوع ويروس کرونا و نيز با توجه به نام گذاري سال جاري به «جهش توليد» و رعايت صرفه جويي، آزمون مسابقه کتابخواني غدير به صورت الکترونيکي برگزار مي شود.
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
رييس ستاد اقامه نماز شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از برنامه ريزي براي برگزاري جشن تکليف فرزندان کارکنان ستادي با درنظر گرفتن شرايط شيوع بيماري کرونا خبر داد.
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حجت اله رباني از همکاران اداره مهندسي الکترونيک فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمود توسلي کارشناس فضاي سبز فرودگاه بين المللي مشهد دار فاني را وداع گفت و به ديار باقي شتافت.
۸ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سعيد ميقاني از کارکنان اداره کل امور مالي و درآمد در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۸ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي عليرضا صادقي از کارکنان فرودگاه يزد در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.