نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي بابک طاهري طباطبايي، از کارکنان اداره کل کنترل ترافيک هوايي در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي متقي زاده، مدير ايمني فرودگاه هاي آذربايجان شرقي در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي اميد فاتح، از همکاران اداره امور ترمينال هاي فرودگاه بوشهر در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي اکبر حيدري، کنترلر و استاد رادار مرکز کنترل فضاي کشور در غم از دست دادن خواهر گرامي شان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي منصور غلام زاده از همکاران اداره فني فرودگاه اهواز در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي يوسف نيسي، از همکاران اداره فني فرودگاه اهواز در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مصطفي عامري پور، همکار واحد تدارکات فرودگاه بين المللي بندرعباس در غم از دست دادن مادر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حسن حسين زاده، رييس اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه تبريز در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي علي عيدي زاده، کنترلر ترافيک هوايي فرودگاه اصفهان در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۲۶ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي اميرحسين سقائي، همکار شاغل در اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
در کمال تأثر و تأسف، با خبر شديم همکار عزيزمان در اداره کنترل ترافيک هوايي فرودگاه بين المللي مهرآباد، مرحوم سيامک صبا به رحمت ايزدي پيوست.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمدجواد ربيعي، همکار شاغل در اداره کل کنترل ترافيک هوايي در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي هادي سلامي، مديرکل سابق فرودگاه هاي خراسان جنوبي در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي احمد لقماني از کارکنان اداره کل فرودگاه هاي سيستان و بلوچستان در غم از دست دادن همسر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۶ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم گيتي گرجي از کارکنان اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن برادر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۶ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم فرح اقبالي از کارکنان فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۶ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي قبادي از کارکنان اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حسين گوزلي جمال آباد از کارکنان مديريت رفاه و خدمات پشتيباني در غم از دست دادن همسرگرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي يداله باريکاني از کارکنان اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
حوزه اداره اطلاعات هوانوردي (AIM) از تمامي همکاران رسمي، پيماني و قراردادي داراي مدرک ليسانس يا بالاتر در رشته هاي فني مهندسي، علوم پايه و ساير رشته هاي مرتبط علاقمند به فعاليت در بخش تهيه نقشه هاي هوانوردي کشور و ساير بخش هاي اين اداره دعوت به همکاري مي کند.