نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۲۳ تير ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای سهراب شهرکی همکار اداره مراقبت پرواز فرودگاه زابل در غم از دست دادن فرزند دلبندشان به سوگ نشسته‌اند.
۱۲ تير ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم غلامرضا رستمیان مدیرکل اسبق مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی  در غم از دست دادن صبیه گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۵ تير ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای مهدی طاهری از کارکنان حوزه معاونت عملیات فرودگاهی فرودگاه اهواز در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل...
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
  در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای فخرالدین هاشمی مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای اکبر اکبری کارمند روابط‌عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم عاطفه رحیمی کارشناس تدوین دستورالعمل‌های ایمنی٬ دفتر استانداردهای فرودگاهی در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم فریبا اسماعیلی همکارمان در مهدکودک در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای فیاض فتحی‌پور همکار دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۱۹ خرداد ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای کنگرشاهی سرپرست مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی فرودگاه کرمانشاه در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم...
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای سيد نعمت الله مظفري معاون اداره مهندسي الكترونيك فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای كاظم كارگران از همكاران مركز آموزش فنون هوايي فرودگاه شيراز در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای حسیين رفیعی مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۲۱ فروردين ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای مسعود سلطانی مسئول واحد ایمنی زمینی فرودگاه اراک در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۱ فروردين ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای محمد اکبری (رییس اسبق اداره حراست فرودگاه مهرآباد) در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۱۵ فروردين ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای رضا سلطانی از کارکنان امور مالی فرودگاه  آبادان در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۱ فروردين ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان سرکار خانم نسرین جوادی پور از کارکنان اداره امور عمومی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان در غم از دست دادن خواهر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای...
۱۷ اسفند ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای حسن نظیفی از کارکنان حوزه معاونت عملیات فرودگاهی فرودگاه اهواز در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل...
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای علي دهقان از همكاران واحد خدمات فرودگاه شيراز، به‌علت ايست قلبي دار فاني را وداع گفت. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با خانواده ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای فخرالدین کشاورز معاون مراقبت پرواز فرودگاه بین‌المللی شیراز در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۱۴ بهمن ۱۳۹۴
  در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای عبدانبی باوی کارمند مرکزآموزش فنون هوایی فرودگاه اهواز در غم از دست دادن برادرگرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و...