نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۱۶ آذر ۱۳۹۸
واحدهاي مديريت رفاه و خدمات پشتيباني و کميته سلامت اداري و صيانت از مردم با فراخوان هاي جداگانه همکاران واجد شرايط را دعوت به همکاري کردند.
۱۰ آذر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي هاديان؛ همکار محترم شاغل در هسته گزينش، در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۱۰ آذر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي احمد نصراللهي؛ همکار محترم شاغل در اداره کل کنترل ترافيک هوايي، در غم از دست دادن همسر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۹ آذر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي محتشم زاده؛ کارشناس مسئول فناوري اطلاعات هوانوردي فرودگاه اهواز در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۹ آذر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي يزدان برارپور؛ همکار گرامي شاغل در اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۶ آذر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم منصور از همکاران اطلاعات پرواز در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۳ آذر ۱۳۹۸
مراسم گراميداشت هفته بسيج با حضور دکتر رحيمي، رييس سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران برگزار مي شود.
۳ آذر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حسن بهرنگي معاون هزينه عملياتي اداره کل امور مالي و درآمد در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۳ آذر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم بينظير ارازشفر کارشناس واحد مالي فرودگاه سنندج در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۲۹ آبان ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سيد محمود حسيني واعظ همکار گرامي شاغل در اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.