نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۱ مهر ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم فاطمه کريمي، همکار شاغل در اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ايمان اصغري از کارکنان اداره کل حراست و امنيت فرودگاهي دار فاني را وداع گفت و به ديار باقي شتافت.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سعيد سعيدي، همکار شاغل در فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي امين رکاب اسلامي، همکار شاغل در فرودگاه اهواز در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها همکاران رسمي، پيماني و قراردادي را براي اشتغال در اين اداره کل دعوت به همکاري مي کند.
۲۶ شهريور ۱۳۹۹
رئيس و اعضاي تعاوني مصرف شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با حضور اعضاي تعاوني در مجمع نوبت دوم انتخابات شدند.
۲۴ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي علي دلبوت، همکار شاغل در فرودگاه بوشهر در غم از دست دادن دختر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۴ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محسن يسلياني، همکار شاغل در فرودگاه اصفهان در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۲ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حاج ابراهيمي سرتيم عمليات اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه بندرعباس در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۲ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي عليرضا عبدالحسيني، همکار شاغل در فرودگاه گرگان در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۸ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم جميله نيک سيرت، همکار شاغل در اداره کل امور مالي و درآمد در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۸ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي علي جهانگيري، همکار شاغل در فرودگاه ايلام در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۸ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سيد مجير رضوي از همکاران اداره آتشنشاني و هدايت زميني فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن برادر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
۱۶ شهريور ۱۳۹۹
اداره کل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما در فراخواني کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران را به همکاري در تهيه هشت طرح داده نمايي (اينفوگرافي) دعوت کرد.
۱۰ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمدرضا صادقي، همکار شاغل در اداره کل ارتباطات و ناوبري در فرودگاه مهرآباد در فراق از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۰ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي احمد ولي اللهي، همکار شاغل در فرودگاه گرگان در فراق از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۰ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم مريم محمدي، همکار شاغل در فرودگاه اصفهان در فراق از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۰ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي وحيد امراشستان، سرپرست فرودگاه سراوان در فراق از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۷ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي امير هدايتي همکار گرامي شاغل در فرودگاه زنجان در فراق از دست دادن همسر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۵ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ابراهيم رمضاني از همکاران شاغل در فرودگاه ساري در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم ناهيد اخلاقي از همکاران شاغل در فرودگاه رشت در غم از دست دادن همسر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي عابدين صلواتي از همکاران شاغل در معاونت برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي جهان آرا از همکاران شاغل در معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه امام خميني(ره) در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سيد سعيد قاضي از همکاران شاغل در اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي صادق صالحي زاده از همکاران شاغل در اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما اداره کل فرودگاه هاي استان خوزستان در غم از دست دادن خواهر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمد نجفي شاد از همکاران شاغل در فرودگاه زاهدان در غم از دست دادن برادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
مديريت رفاه و خدمات پشتيباني فرم نظرسنجي درباره بيمه تکميلي رازي را در اختيار کارکنان ستادي قرار داده است.
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ناصر کارگر بيده از همکاران شاغل در اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيماي اداره کل فرودگاه هاي يزد در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي مهدي پور، معاون اقتصادي و توسعه مديريت و عليرضا مهدي پور، از همکاران اداره آتشنشاني و هدايت زميني هواپيماي اداره کل فرودگاه هاي کرمان در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
20 و 21 مرداد، کارکنان ستادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در امر خداپسندانه اهداي خون شرکت کردند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي احسان هوشيار از همکاران شاغل در اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
دفتر برنامه و بودجه همکاران رسمي، پيماني و قراردادي واجد شرايط را براي کار در بخش مسوول امور دفتري دعوت به همکاري مي کند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
با توجه به اعلام نياز، کارکنان علاقه مند به فعاليت در حوزه حقوقي فرودگاه آبادان دعوت به همکاري مي شوند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اداره کل ارتباطات و ناوبري هوايي کارکنان واجد شرايط را براي کار در بخش نقليه واحد پشتيباني تجهيزات CNS دعوت به همکاري کرد.
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حسين غني آبادي از همکاران شاغل در حراست اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
به دليل تشديد شيوع ويروس کرونا و نيز با توجه به نام گذاري سال جاري به «جهش توليد» و رعايت صرفه جويي، آزمون مسابقه کتابخواني غدير به صورت الکترونيکي برگزار مي شود.
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
رييس ستاد اقامه نماز شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از برنامه ريزي براي برگزاري جشن تکليف فرزندان کارکنان ستادي با درنظر گرفتن شرايط شيوع بيماري کرونا خبر داد.
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حجت اله رباني از همکاران اداره مهندسي الکترونيک فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمود توسلي کارشناس فضاي سبز فرودگاه بين المللي مشهد دار فاني را وداع گفت و به ديار باقي شتافت.
۸ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سعيد ميقاني از کارکنان اداره کل امور مالي و درآمد در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۸ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي عليرضا صادقي از کارکنان فرودگاه يزد در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
مديرکل دفتر مقررات فوردگاهي، مديريت بحران و پدافند غيرعامل در بخشنامه اي به مديران کل ستادي و فرودگاهي، تکميل و ارسال فرم بيماريابي مبتلا به کرونا ويروس را خواستار شد.
۸ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمد دستپروري از کارکنان اداره کل کنترل ترافيک هوايي در غم از دست دادن برادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۵ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمد عباسي از کارکنان اداره مهندسي ماشين آلات در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۴ مرداد ۱۳۹۹
در کمال تأثر و تأسف، با خبر شديم همکار گرامي مان، فرمانده يگان حفاظت هواپيمايي فرودگاه پارس آباد، سروان جواد مجرد، به رحمت ايزدي پيوست.
۴ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم رويا وکيل زاده، از همکاران فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي رضا رخشاني، از همکاران فرودگاه زاهدان در غم از دست دادن خواهر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۱ مرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي قاسم بازدار، از همکاران فرودگاه ايلام در غم از دست دادن برادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۳۱ تير ۱۳۹۹
جوايز برگزيدگان مسابقه کتابخواني نماز به صورت انفرادي در دفتر ستاد اقامه نماز شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به برگزيدگان اعطا مي شود.
۲۸ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي دهقاني زاده سرپرست شرکت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم و مدير سابق فرودگاه آبادان در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۸ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم مريم رشيدي از همکاران اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن مادر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲۸ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي قسمت صيادي، همکار ايثارگر و جانباز اداره مهندسي الکترونيک فرودگاه مهرآباد به ديار باقي شتافته اند.
۲۸ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي اسماعيلي از همکاران اداره آتشنشاني و هدايت زميني فرودگاه شيراز در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
۲۳ تير ۱۳۹۹
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در پيامي درگذشت جانباز و آزاده سرافراز محمدرضا پوريان مهر از کارکنان فرودگاه بين المللي مشهد را تسليت گفت.
۲۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي امان اله رزمجويي از همکاران اداره حراست فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
۲۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي کوروش رشيدي، از همکاران دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۲۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حميدرضا حيدرهائي، از همکاران دفتر حراست و امنيت فرودگاهي در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۲۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي علي مرادي معاون توسعه مديريت و منابع اداره کل فرودگاههاي استان فارس و ابراهيم مرادي از همکاران اداره آتشنشاني و هدايت زميني هواپيما فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن برادر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
۲۲ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ابوذر جانفزا، از همکاران اداره فني فرودگاه زاهدان در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۱۶ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمد رستمي فروشاني سرکشيک مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي مهرآباد در غم از دست دادن برادر گراميشا به سوگ نشسته ‎اند.
۱۶ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقايان اسلام و فرشيد خرمالي از همکاران شاغل در فرودگاه گرگان در غم از دست دادن مادر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۱۵ تير ۱۳۹۹
اداره کل بازرگاني و سرمايه گذاري شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در فراخواني کارکنان واجد شرايط علاقه مند به کار در اين حوزه را دعوت به همکاري کرد.
۱۵ تير ۱۳۹۹
اداره کل تدارکات و تامين تجهيزات شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از کارکنان داراي شرايط براي کار در اداره انبارها و تجهيزات هوانوردي دعوت به همکاري مي کند.
۱۴ تير ۱۳۹۹
براي رفاه حال کارکنان شاغل در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، واحد پشتيباني شرکت کارگزاري توسعه فرهنگ بيمه به صورت 24 ساعته آماده پاسخگويي و راهنمايي به بيمه شدگان است.
۱۴ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمد عرب عامري، از همکاران شاغل در فرودگاه گرگان در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۷ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي علي کاملي، در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۷ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ابوالفضل نادرپور، کارمند حراست فيزيکي فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي بابک طاهري طباطبايي، از کارکنان اداره کل کنترل ترافيک هوايي در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي متقي زاده، مدير ايمني فرودگاه هاي آذربايجان شرقي در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۳ تير ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي اميد فاتح، از همکاران اداره امور ترمينال هاي فرودگاه بوشهر در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي اکبر حيدري، کنترلر و استاد رادار مرکز کنترل فضاي کشور در غم از دست دادن خواهر گرامي شان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي منصور غلام زاده از همکاران اداره فني فرودگاه اهواز در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي يوسف نيسي، از همکاران اداره فني فرودگاه اهواز در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مصطفي عامري پور، همکار واحد تدارکات فرودگاه بين المللي بندرعباس در غم از دست دادن مادر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حسن حسين زاده، رييس اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه تبريز در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته ‎اند.