سوالات متداول خدمت ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر سوالات متداول خدمت ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

1- آیا امکان ثبت کارت پرواز مسافرین در سامانه پذیرش مسافر که در فرودگاهها مستقر خواهد شد، مقدور می باشد؟

در صورت پیاده سازی سرویس فوق شرایط ثبت کارت پرواز در سامانه امکان پذیر خواهد بود.

 

2- آیا امکان احراز هویت مسافرین از طریق سامانه پذیرش مسافر که در فرودگاهها مستقر خواهد شد، مقدور می باشد ؟

در صورت پیاده سازی سرویس فوق شرایط ثبت کارت پرواز در سامانه امکان پذیر خواهد بود.

 

3- آیا امکان بررسی وضعیت پروازها از طریق سامانه پذیرش مسافر که در فرودگاهها مستقر خواهد شد، مقدور می باشد ؟

در صورت پیاده سازی سرویس فوق امکان بررسی وضعیت پرواز مورد نظر اشخاص از طریق سامانه فراهم خواهد بود.

 

4- آیا امکان اشتراک گذاری اطلاعات بین سامانه پذیرش مسافر و سایر سامانه های فرودگاهی، مقدور می باشد ؟

 

در صورت پیاده سازی سرویس فوق امکان اشتراک گذاری اطلاعات این سامانه با سایر سامانه های فرودگاهی فراهم خواهد بود.

 

5- دلیل راه اندازی سامانه پذیرش مسافر در فرودگاهها چیست؟

متاسفانه بدلیل تحریم های ظالمانه برعلیه جمهوری اسلامی ایران، امکان خرید و پیاده سازی این سامانه فراهم نیست. البته با توجه به هدف عالیه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران که ارائه خدمات شایسته به هموطنان است، با دستور مدیرعامل محترم شرکت مراحل تولید سامانه پذیرش مسافر توسط متخصصان شرکت با همکاری شرکت های دانش بنیان در حال انجام می باشد.