ارائه خدمات ناوبری هوایی ارائه خدمات ناوبری هوایی

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه       
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات       
ارائه خدمات ناوبری هوایی ارائه خدمات ترافیک هوایی به پروازهای عبوری 13051753100 ارائه تسهیلات حمایتی مديريت ترافيك هوائي شامل هدايت، برنامه ريزي و تنظيم هواپيماها و هليكوپترها در فضاي كشور در زمان پرواز و نشست و برخاست براي اطمينان از عملكرد ايمن پروازهاست.   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  حاکمیتی کشوری         بله                   بله     تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر به ازای هر پرواز ورودی و خروجی/ تعداد پیامها قوانین ملی (سازمان هواپیمایی کشوری)و بین المللی (سازمان جهانی هواپیمایی) و نشریه اطلاعات هوانوردی (AIP) قوانین بین المللی  بر اساس  قوانین یاد شده در فضای کنترل هر کشور به هواپیماهای عبوری، داخلی و نظامی در مسیرهای تعیین شده خدمات کنترل ترافیک هوایی ارائه می گردد. http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ارائه خدمات ترافیک هوایی 936325 خیر خیر 107,614 سال 2 ساعت 0 مصداق ندارد 0 در تمام ایام سال معرفی توسط شرکت های هواپیمایی به منظور دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سامانه efpl و تهیه و ارسال طرج پرواز به صورت الکترونیکی   نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات ترافیک هوایی به پروازهای داخلی و بین المللی  13051753101 ارائه تسهیلات حمایتی در ستاد فرودگاه انجام می شود :  پروازهای بین المللی که گاها Refuelling می شوند لازم است از فرودگاه بین المللی و مرز هوایی  سرویس بگیرند مثل : بندرعباس ، شیراز، اصفهان و مهرآباد و گاهاً در زاهدان و فرودگاههای نزدیک به مرزها مثل: مشهد ، ارومیه و تبریز   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  حاکمیتی کشوری         بله                   بله     تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر به ازای هر پرواز ورودی و خروجی/ تعداد پیامها  قوانین بین المللی ایکائو از قبیل داکیونت 8186، 4444 انکس 2،11  قوانین بین المللی  بر اساس  قوانین یاد شده در فضای کنترل هر کشور به هواپیماهای عبوری، داخلی و نظامی در مسیرهای تعیین شده خدمات کنترل ترافیک هوایی ارائه می گردد. http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         287,485 سال 2 ساعت 0 مصداق ندارد   در تمام ایام سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
                                                                                                                                                                                                                     

ارائه خدمات به مسافرین پروازهای داخلی و بین المللی ارائه خدمات به مسافرین پروازهای داخلی و بین المللی

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه       
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات       
ارائه خدمات به مسافرین پروازهای داخلی و بین المللی  ارائه خدمات رفاهی، امنیتی و راهبری مسافرین داخلی 13051754100 ارائه تسهیلات حمایتی، احرا ز صلاحیت و اعتبار سنجی  ارائه زير ساختهاي فيزيكي (كانترهاي پذيرش مسافر- نوار نقاله ها ...) و زيرساختهاي فناوري اطلاعات در سامانه هاي پذيرش مسافر و برقراري نظام هماهنگ هندلينگ و خدمات ترافيك هوائي بله     مردم ،شرکت های هواپیمایی تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  شرح وظایف  بله   http://efpl.airport.ir خیر مسافر اساسنامه شرکت فرودگاهها، قانون توسعه پنجم، ماده 63 و قوانین بین المللی قوانین بین المللی  براساس قوانین یاد شده بایستی برای مسافران هر پرواز زیرساختهای لازم مانند کانتر پذیرش مسافر، تسمه نقاله و دیگر سامانه های لازم پذیرش مسافر اختصاص یابد. http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سایر کشوری  خیر در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. سایر کشوری  خیر در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. سایر کشوری  خیر در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. سایر کشوری  خیر در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر 936340 خیر خیر ###### سال 1 ساعت 0 مصداق ندارد 1 در تمام ایام سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات رفاهی، امنیتی و راهبری مسافرین بین المللی 13051754101 ارائه تسهیلات حمایتی انجام کلیه تشریفات مسافر از قبیل دریافت کارت پرواز، تحویل جامه دان، پذیرایی در سالن، بازرسی اختصاصی، ترانسفر تا پای پلکان پرواز بله     مردم ،شرکت های هواپیمایی تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  شرح وظایف  بله   http://efpl.airport.ir خیر مسافر بر اساس قوانین و مقررات بین المللی سازمانهایی   ICAOانکس 9 ، ACI  و  ماده 19، 42 پیمان ورشو قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         256,140 سال 3 ساعت 0 مصداق ندارد 1 در تمام ایام سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات سالن اختصاصی(پاپیون) ویژه مقامات، میهمانان و مسافران بین المللی 13051754102 ارائه تسهیلات حمایتی ارائه خدمات با امنیت بالا برای کسانی که از نظر رتبه و مرتبه در جایگاه بالایی سیاسی می باشند  این خدمات از قبل پرواز شروع شده و تا بعد از پرواز نیز ادامه پیدا می کنند. بله     مردم ،شرکت های هواپیمایی تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  شرح وظایف  بله   http://efpl.airport.ir خیر مسافر  قوانین و مقررات بین المللی سازمانهایی   ICAOانکس 9 ، ACI     ماده 19، 42 پیمان ورشو قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         عدم امکان اعلام سال                 نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
                                                                                                                                                                                                                     

صدور مجوز تردد ، اجاره و تخصیص زیرساخت و فضای اختصاصی فرودگاهی صدور مجوز تردد ، اجاره و تخصیص زیرساخت و فضای اختصاصی فرودگاهی

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
صدور مجوز تردد ، اجاره و تخصیص زیرساخت و فضای اختصاصی فرودگاهی صدور مجوز تردد فرودگاهی 13051755100 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی هماهنگي جهت تردد به محل هاي دسترسي طبقه بندي شده در فرودگاهها   بله بله شرکتهای هواپیمیایی ،شرکتهای خدمات زمینی (هندلینگ) حاکمیتی کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  شناسنامه و کارت ملی  بله   http://efpl.airport.ir خیر مجوز قوانین ارائه شده توسط دفتر مرکزی حراست فرودگاهها و سازمان حراست کل کشور آیین نامه  طبق قوانین یاد شده تمامی افراد جهت حضور در منطقه ایرساید بایستی مجوز دسترسی موقت و یا دائمی داشته باشند.   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سایر کشوری  خیر در این فاز به کلیه ذینفعان اطلاع داده شده که این نوع مجوز توسط دفتر مرکزی حراست و امنیت فرودگاهی صادر می گردد. سایر کشوری  خیر جهت درخواست خدمت نیز افراد مورد نظر با در دست داشتن نامه بصورت حضوری به دفتر مرکزی حراست و امنیت فرودگاهی مراجعه می نمایند. سایر کشوری  خیر در این بخش جهت احراز هویت فرد با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی، مشخصات هویتی افراد در نرم افزار ثبت اطلاعات درخواست کنندگان وارد می گردد. سایر کشوری  خیر پس از طی مراحل قبلی در صورت احراز صلاحیت جهت ورود درخواست کننده به ایرساید، کارت موقت و یا دائم جهت دسترسی به ایرساید صادر می گردد. خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صدور مجوز تردد دسترسی 936356 خیر خیر به ازای هر درخواست ماه 3 هفته 1 سال 1 یکبار برای هر سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه فضای کاری  به شرکت های هواپیمایی، هندلینگ و غرف (دفاتر فروش،ترافیک،دیسپچ و تاکسیرانی) 13051755101 ارائه تسهیلات حمایتی ، ایجاد و نگهداشت اماکن ، اسناد و تجهیزات  خدمات محل اسقرار و زير ساختها به نهادها، موسسات مرتبط با حوزه هوائي و شركتهاي هواپيمائي   بله بله شرکتهای هواپیمیایی ،شرکتهای خدمات زمینی (هندلینگ) تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر مترمربع اساسنامه  شرکت فرودگاهها و قانون پنجم توسعه قانون   http://www.dadgostary-tehran.ir خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سایر کشوری  خیر به اطلاع تمامی شهروندان و دیگر کسب و کارها (هوانوردی و غیر هوانوردی) جهت اخذ فضای مورد نیاز کسب و کار خود از طریق سایت انجام می پذیرد. سایر کشوری  خیر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت مدارک و مستندات مورد نیاز به صورت حضوری مراجعه می نمایند. سایر کشوری  خیر با توجه به فرایند، مدارک و مستندات متقاضی جهت طی مراحل لازم بین واحدهای متفاوت را طی می نماید. سایر کشوری  خیر نتیجه بررسی های هیئت تشخیص جهت واگذاری به درخواست کننده اعلام می گردد. خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر 9E+05 خیر خیر به ازای هر غرفه ماه 3 هفته 1 سال 3 یکبار برای هر سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه زيرساخت هاي فرودگاهي 13051755102 اپراتور خدمت ارائه فضا به شرکت های هواپیمایی، هندلینگ و غرف (دفاتر فروش،ترافیک، دیسپچ و تاکسیرانی )   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر تعداد  قوانین ملی، بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست سال 1 سال 1 سال 2 یکبار در سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی

خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه       
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات       
خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز  ارائه خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز 13051757100 آمار و اطلاعات اطلاع رساني مشخصات پرواز هاي مسافري (ورودي –خروجي) و اعلام وضعيت پرواز ها بله بله بله مردم / بخش خصوصی  /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  تصدی گری کشوری         بله                   بله     تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها ، فرارسیدن زمان مشخص ، رخ دادن رویدادی مشخص   بله http://efpl.airport.ir خیر پرواز اساسنامه شرکت فرودگاهها و قانون پنجم توسعه قوانین بین المللی  اطلاع رسانی مشخصات پروازهای مسافری (ورودی- خروجی) و اعلام وضعیت پروازها http://www.dadgostary-tehran.ir خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   سایر کشوری  خیر   سایر کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اعلان پرواز 936357 خیر خیر به ازای هر پرواز سال 1 ساعت 1 روز 1 یکبار برای همیشه  افراد با مراجعه به پرتال می توانند اطلاع رساني مشخصات پرواز هاي مسافري (ورودي –خروجي) و اعلام وضعيت پرواز ها دسترسی داشته باشند   نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
                                                                                                                                                                                                                     

ارائه تاییدیه های پروازی ارائه تاییدیه های پروازی

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
ارائه  تاییدیه های پروازی صدور تاییدیه پروازهای بین المللی برنامه ای 13052788100 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی ارتباط مستقيم با فرودگاهها ، شركت هاي هواپيمايي داخلي وخارجي ، بخشهاي عملياتي واداري ، سازمان هواپيمايي كشوري، وزارتخارجه، ستاد مشترك ارتش، شركت هاي دولتي وخصوصي  جهت هماهنگي و صدورمجوز پروازهاي عبوري ، نشست وبرخاست بصورت برنامه اي وغيربرنامه اي درفرودگاههاي كشور ونيز پروازهاي VIP  كه معمولا از طريق وزارت امورخارجه وستاد مشترك هماهنگ مي شود.كشورها موظفند باتوجه به دستورالعمل هاي مندرج در AIP بخش GEN1.2 ، جهت اخذ مجوزپروازي مقررات مربوطه را رعايت نمايند.   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  تصدی گری کشوری         بله                       بله  تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر مجوز  قوانین ملی، بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور تاییدیه پروازهای غیربرنامه ای 13052788101 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی گاهاً در ستاد و بیشتر در فرودگاهها ، ایرلاین در خواست پرواز فوق العاده دارد( معمولاً بوسیله نامه مکتوب از سوی ایرلاین از مدیرکل فرودگاه درخواست می شود )   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  تصدی گری کشوری         بله                       بله  تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر مجوز  قوانین بین المللی ایکائو از قبیل داکیونت 8186، 4444 انکس 2،11  قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور تاییدیه طرح های پروازهای غیربرنامه ای 13052788102 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی در ستاد و فرودگاه ifps روی سامانه eFPL لازم است تایید شود.   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  تصدی گری کشوری         بله                       بله  تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر مجوز  قوانین بین المللی ایکائو از قبیل داکیونت 8186، 4444 انکس 2،12 قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی

ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیما ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیما

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیما ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیماهای بازرگانی بین المللی 13052789100 ارائه تسهیلات حمایتی ارائه خدمات کمک ناوبری بصری به پروازها(شامل: روشنایی باند، Signing  و Marking)   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  حاکمیتی کشوری         بله                       بله تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند بر اساس قوانین و مقررات بین المللی سازمانهایی نظیر: ICAO  ، ACI و CAO قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 2 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیماهای بازرگانی داخلی 13052789101 ارائه تسهیلات حمایتی ارائه خدمات کمک ناوبری بصری به پروازها(شامل: روشنایی باند، Signing  و Marking)   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  حاکمیتی کشوری         بله                       بله تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند  قوانین و مقررات بین المللی سازمانهایی نظیر: ICAO  ، ACI و CAO قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 2 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیمای امنیتی،آموزشی، تفریحی و خاص  13052789102 ارائه تسهیلات حمایتی این موضوع شامل هواپیماهای تفریحی، VIP ، SM می شود و گاها در فرودگاهها چتر بازی ، گل افشانی یا پروازهای صدا و سیما ، توانیر ، اورژانسی و ....انجام می شود.    بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  حاکمیتی کشوری         بله                       بله تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند  قوانین و مقررات بین المللی سازمانهایی نظیر: ICAO  ، ACI و CAO قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 2 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی

ارائه خدمات جانبی ناوبری، ایمنی و راهبری زمینی هواپیما ارائه خدمات جانبی ناوبری، ایمنی و راهبری زمینی هواپیما

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
ارائه خدمات جانبی ناوبری، ایمنی و راهبری زمینی هواپیما صدور مجوز ارائه خدمات موقعیتی کالیبراسیون و آلات دقیق هواپیما (VOR CHECK) 13052790100 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی منظور کامپس چک (  COMPASS Check  )  یا وی  او آر چک پوینت (  VOR Check Point )  هست که معمولاً در فرودگاهها  اتفاق می افتد . پروازها به موقعیتی می روند برای کامپس چک . مثلا در فرودگاه مهرآباد ، میتوان گفت تقریباً همه همکاران ATC که کار کارآموزی نموده اند ، دیده اند که  در فرودگاه مهرآباد بین دو باند در انتهای باند 29 کامپس چک انجام می شود . وی  اوآر چک پوینت هست که در بعضی از فرودگاهها مختصات جغرافیایی می گیرند . این نوع خدماتی است که به شرکت های هواپیمایی ارائه می شود حسب بخشنامه ای که مهندس نیک بخت ابلاغ کردند به کلیه فرودگاهها حتما برای هر کدام از این فعالیتها و خدمات شاخص پروازی صادر شود و در آمار پروازی هم درج شود.    بله   شرکت های هواپیمایی  تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند براساس قوانین موجود در AIP  فرودگاه قوانین بین المللی      خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر دستگاه سال 2 ساعت 1 سال 1 یکبار برای هر سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات حفاظت از حریق هواپیما در هنگام سوختگیری (FIRE Guard) 13052790101 ایجاد و نگهداشت اماکن، تجهیزات و اسناد همکاران آتش نشانی بیشتر درگیر این قضیه هستند . هر پروازی که با مسافر بخواهد اقدام به سوختگیری کند، معمولاً درخواستFire garde  یا  Fire Protection  می دهد که با هماهنگی همکاران مراقبت پرواز و آتش نشانی فرودگاه این حمایت و اقدام را انجام می دهند . این خدمت به شرکت های هواپیمایی ارائه می شود تا به کم شدن لندینگ تایم  و تسریع در آماده پرواز مجدد آنها کمک شود.    بله   شرکت های هواپیمایی  تصدی گری کشوری         بله                       بله  تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند  قوانین ملی، بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات جت وی(Airbridge) 13052790102 ارائه تسهیلات حمایتی تأمین برق 400 هرتز هواپیما (GPU) ، تهویه هواپیما (PCA) ، پل اتصال هواپیما به ترمینال جهت انتقال مسافر(PBB) بله بله بله مردم / بخش خصوصی  /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  تصدی گری کشوری         بله                       بله  تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 14 قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور مجوز شماره گذاری خودروها در سطوح پروازی 13052790103 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی واگذاری پلاک به کلیه خودرو ها که در سطوح پروازی تردد می کنند به منظور امکان بررسی و نظارت بر عملکرد آنها   بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر تعداد دستورالعمل های مصوب داخلی آیین نامه      خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر خودرو ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر خودرو     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات توقف(پارکینگ) هواپیما (MARSHALLING) 13052790104 ارائه تسهیلات حمایتی مدیریت وضعیت اپرون و سطح پارکینگ/ هدایت هواپیما در سطوح پروازی جهت برخاستن و یا پس نشستن به سمت جایگاه تعیین شده جهت پیاده نمودن مسافرین   بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 14 قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
خدمات  جابجایی هواپیما(REPOSITION) 13052790105 ارائه تسهیلات حمایتی در فرودگاههایی مثل : مهرآباد ، اصفهان ، مشهد و شیراز اتفاق می افتد که هوایپما مسافرش را پیاده می کند . کمپانی آن تصمیم می گیرد به آشیانه ببرد یا در موقعیتی دیگر پارک کند . این نوع خدمت برای ما هزینه دارد. چون مارشالر و مراقبت ارائه خدمات می کند اما جایی درج نمی شود و درآمدی برای شرکت ندارد که حتماً باید در شاخص پروازی درج شود.   بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 15 قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور مجوز تست فنی سیستم ترمز هواپیما و ارابه های فرود (Fast Taxi) 13052790106 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی بعد از یک برهه زمانی قرار شد مقرر شد ، عملیات  فست تاکسی (  Fast Taxi)  بر روی باند انجام شود. و عملیات شرکت هواپیمایی ملزم به پرکردن فلایت پلن (  FLIGHT PLAN)  با موضوع FAST TAXI   گردیدند و در این شرایط  ما باند و گاهاً تاکسی وی های موازی  را در اختیارشان می گذاریم و اجازه می دهیم هواپیما از باند استفاده کند که باید شاخص پروازی یا استریپ برای آن تعریف کنیم و در آمار پروازی بیاوریم . در فرودگاهها هواپیماهای نظامی هم گاهاً استفاده می کنند .  فرودگاههایی که هلیکوپتر دارند معمولا از این استفاده می کنند تحت عنوان Hover کردن یا تست هایی که خودشان انجام می دهند اینها همه خدمات و زیر خدماتی هست که ما ارائه می دهیم و باید در آمارها ثبت شود.   بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند   براساس مقررات  Aircraft maintenance(AMM)  Aircraft Flight Manual(AFM) قوانین بین المللی      خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 2 ساعت 1 ماه 1 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور مجوز موتور گردانی هواپیماها در موقعیت پارک یا (ENGIN CHECK) و hot spot Area  13052790107 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی معمولاً مهندسین پرواز یا گروه پروازی در طول مدتی که در کاکپیت هستند ممکن است از شما درخواست IDLE POWER یا موتور گردانی در دور آرام کنند یا موتور چک کنند کهREPOSITIONشوند و به موقعیت HOTSPOT   یا موقعیتی برای انجام موتور چک بروند برای اینکه تست های فنی خود را انجام دهند که باید  این جابجایی و یا ارائه موتور چک ها دقیقاً ثبت شود . خدماتی هست که به ایرلاینها ارائه می شود اما جایی ثبت نمی گردد و اگر هم شود, همکاران ستادی این آمار و اطلاعات را ندارند که بشود از آن دفاع کرد تا هزینه ایی که می شود بتوان دریافت کرد.    بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند بر اساس  قوانین ملی، بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 2 ساعت 1 روز 0 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
خدمات جانبی تحویل سوخت به هواپیماها  13052790108 ارائه تسهیلات حمایتی ارائه جایگاه به سوخت رسانی و استقرار تجیهیزات جهت حفظ ایمنی در زمان سوختگیری هواپیما    بله بله شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 14 قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 2 ساعت 1 روز 0 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور گواهینامه رانندگی در سطوح پروازی 13052790109 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی درراستای حفظ ایمنی برای رانندگی با خودرو در سطوح پروازی اشخاص موظف به دریافت گواهینامه می باشند   بله   شرکت های هواپیمایی  تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر گواهینامه دستورالعمل های مصوب داخلی آیین نامه      خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر راننده ماه 2 ساعت 1 سال 1 یکبار برای همیشه     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی

ارائه مجوز سامانه ها و خطوط اختصاصی ناوبری هوایی ارائه مجوز سامانه ها و خطوط اختصاصی ناوبری هوایی

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
ارائه مجوز سامانه ها و خطوط اختصاصی ناوبری هوایی  صدور مجوز بهره برداری از شیکه AFTN 13052791100 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی شرکت های هواپیمایی جهت مبادله پیام ها و اطلاعات هوانوردی نیاز به دریافت مجوز برقراری ارتباط با شبکه AFTN را دارند   بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  حاکمیتی ملی         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر مجوز انکس 10 جلد 2، داکیومنت 4444، 8585، 7910 - قوانین بین المللی ایکائو قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی خیر     ملی خیر     ملی خیر     ملی خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         28 سال 1 ساعت 1 سال 1 یکبار برای همیشه     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور مجوز دسترسی  به سامانه eFPL  13052791101 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی کارکنان شرکتهای هواپیمایی جهت دریافت تاییدیه مربوط به پروازهای خود می بایست اقدام به تهیه و ارسال طرح پرواز به ادارات مراقبت پرواز نمایند لذا نیازمند دریافت مجوز دسترسی به سامانه طرح پرواز الکترونیکی می باشند
  بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  حاکمیتی ملی         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر مجوز  قوانین  بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی خیر     ملی خیر     ملی خیر     ملی خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         36 سال 1 ساعت 1 سال 1 یکبار برای همیشه     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی

انتشار داده ها و نقشه های هوانوردی انتشار داده ها و نقشه های هوانوردی

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
 انتشار داده ها و نقشه های هوانوردی انتشار نقشه های هوانوردی 13052792100 آموزش، پژوهش، فرهنگسازی اداره اطلاعات هوانوردي از ادارات زیرمجموعه اداره کل کنترل ترافیک هوایی مسئول دریافت داده های هوانوردی، پایش و پردازش این داده های دریافتی از تولیدکنندگان اولیه و ارائه اطلاعات پردازش شده در قالب نقشه ها و اطلاعات پایدار و پویا به دریافت کنندگان خدمات هوانوردی از قبیل شرکت های هواپیمایی (داخلی و بین المللی)، سازمان ها و ارگانهای نظامی، شرکت های ارايه دهنده خدمات اطلاعات هوانوردی نظیر جپسن، لوفت هانزا سیستم و سایر شرکت ها و سازمان های ارايه دهنده خدمات ناوبری و فرودگاهی است. بر اساس مستندات سازمان جهانی و قوانین ملی شامل ضمیمه های 3 و 15 پیمان شیکاگو، تمام اطلاعات هوانوردی پس از سیر اين مراحل از طریق محصولات این اداره به ذینفعان ارايه می شودکه این امر می تواند به صورت نسخه های سخت افزاری و یا با بارگذاری در سایت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران عرضه شود.   بله بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی/ مردم  حاکمیتی ملی                           بله بله      تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها    بله http://efpl.airport.ir خیر نقشه بر اساس قوانین  ملی، بین المللی ایکائو Aeronautical Information Services انكس 15 قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی بله     ملی بله     ملی بله     ملی بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به تعداد فرودگاه ماه 1 ماه 1 ماه 0 به ازای هر تغییر     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
انتشار داده های هوانوردی پایدار AIP 13052792101 آموزش، پژوهش، فرهنگسازی این نوع داده‎ها و اطلاعات دارای تنوع زیادی هستند و بخش‎های مختلفی از جمله سازمان هواپیمایی کشوری، اداره کل کنترل ترافیک هوایی، اداره کل ارتباطات و ناوبری، مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، اداره کل عمران و توسعه فرودگاه‎ها، اداره کل تجهیزات و سامانه‎های فرودگاهی، اداره کل آتشنشانی و هدایت زمینی هواپیماها، کلیه فرودگاه‎های کشور و بخش‎های نظامی ارائه می‎شود. این اطلاعات وقتی که برداشت و یا تولید می‎شوند باید توسط مرجع دیگری مورد صحت‎سنجی قرار گیرند و دقت آنها راستی آزمایی شود. برای این کار تکنیک‎های مختلفی وجود دارد ولی یکی از مهمترین تکنیک‎هایی که معمولاً در این حوزه به کار می‎رود، استفاده از وارسی پروازی است. در این شیوه بعد از اینکه طرح‎ اولیه بر اساس مصوبات کمیته مدیریت فضای اداره کل کنترل ترافیک هوایی، اطلاعات توپوگرافی، عملیاتی و استانداردهای مندرج در سند PANS/OPS، توسط کارشناسان اداره طراحی دستورالعمل‎های پروازی تعریف شد، برای تهیه گراف به اداره اطلاعات هوانوردی ارسال و توسط کارشناسان حوزه نقشه‎های هوانوردی به گراف اولیه جهت ارسال به مرکز وارسی پرواز تبدیل می‎شود. در فرایند وارسی پروازی، طی یک عملیات پرواز این اطلاعات مورد بررسی و صحت‎سنجی قرار گرفته و در صورت تایید برای نهایی‎سازی به مجموعه اطلاعات هوانوردی بازگردانده می‎شود.پس از گذر از مراحل بالا و رعایت الزامات کنترل کیفیت مطابق با استاندارد ISO9001-2015 در اداره اطلاعات هوانوردی، مراتب جهت اخذ مجوز سازمان هواپیمایی کشوری ارسال می‎شود، گفت: این سازمان تاییدکننده نهایی همه داده‎ها و اطلاعات برای ورود، خروج و یا به‎روزرسانی در AIP است و پس از تایید بخش‎های مربوطه نسبت به انتشار داده‎ها و اطلاعات بر اساس مکانیزم زمانی یکپارچه جهانی AIRAC اقدام می‎شود.
توليد اطلاعات در قالب كتاب اطلاعات هوانوردي (AIP)  كه مرجع اطلاعات ثابت هوانوردي كشور است براساس مکانیزم زمانبندی شده مورد توافق بین المللی (AIRAC)  مبنی بر تولید و انتشار محصولات جدید و یا اصلاح و به روز رسانی اطلاعاتی قبلی با فواصل زمانی 28 روز را همواره رعایت مي كند و در صورت نیاز عملیاتی، تولید و انتشار اطلاعیه های هوانوردی مضاعف(نوتام) را که در حکم تبصره هايي است که خارج از بازه زمانی یاد شده به اطلاعات مندرج در کتاب AIP  وارد مي شود
بله بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی/ مردم  حاکمیتی ملی                           بله بله      تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها    بله http://efpl.airport.ir خیر گزارش بر اساس قوانین  ملی، بین المللی ایکائو Aeronautical Information Services انكس 16 قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی بله     ملی بله     ملی بله     ملی بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به تعداد فرودگاه ماه 1 ماه 1 ماه 0 به ازای هر تغییر     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی

صدور مجوز ساخت و ساز، نصب دکل مخابراتی و برق در حریم فرودگاهها صدور مجوز ساخت و ساز، نصب دکل مخابراتی و برق در حریم فرودگاهها

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
صدور مجوز ساخت و ساز، نصب دکل مخابراتی و برق در حریم فرودگاهها صدور مجوز ساخت و ساز، نصب دکل مخابراتی و برق در حریم فرودگاهها 1352793100 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی هر متقاضی اعم از حقیقی یا حقوقی که بخواهد درحریم فرودگاهها و یا سامانه های کمک ناوبری  اقدام به احداث ساختمان ، نصب تاسیسات، دکلهای مخابراتی و به طورکلی مانعی در شعاع 4 کیلومتری از دو سر باندهای پروازی فرودگاهها ایجاد نماید، ملزم میباشد مجوز لازم را از مدیریت (شهری - روستایی) یا سایر سازمانهای مسئول  با استعلام از  مدیریت  نزدیکترین فرودگاه محل اخذ و براساس آن اقدام نماید.  بله بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی/ مردم  تصدی گری ملی         بله                   بله      تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها    بله http://efpl.airport.ir خیر مجوز داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 14 قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی بله     ملی بله     ملی بله     ملی بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست سال 1 ماه 1 ماه 0 یکبار برای همیشه     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
                                                                                                                                                                                                               

برگزاری دوره های آموزش تخصصی هوانوردی و فرودگاهی برگزاری دوره های آموزش تخصصی هوانوردی و فرودگاهی

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
برگزاری دوره های آموزش تخصصی هوانوردی و فرودگاهی برگزاری دوره های آموزش تخصصی هوانوردی و فرودگاهی  13052794100 آموزش، پژوهش، فرهنگسازی ستاد و فرودگاهها : گاهی اوقات دوره های آموزشی در فرودگاه انجام می شود که یا میزبان هستند یا بصورت مستقل انجام می دهند. بله بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی/ مردم  تصدی گری کشوری   بله                           بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر نفر/ساعت براساس دستورالعملهای بین المللی و ملی آیین نامه      خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به تعداد کارکنان سال 60 ساعت 1 سال 1 سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
براساس دستورالعملهای بین المللی و ملی

ارائه خدمات عملیاتی به سایر فرودگاهها ارائه خدمات عملیاتی به سایر فرودگاهها

عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
ارائه خدمات عملیاتی به سایر فرودگاهها ارائه خدمات عملیاتی به سایر فرودگاهها 13052795100 ارائه تسهیلات حمایتی ستاد و فرودگاهها : ما یک سری خدمات به فرودگاههای نفتی می دهیم که تحت مالکیت شرکت فرودگاهها نیست . قرارداد آن را  ستاد شرکت فرودگاهها می بندد و معمولا تأمین نیروی انسانی آن را فرودگاهها و خصوصاً فرودگاههای همجوار انجام می دهند . مثلا اگر در منطقه جنوب در فرودگاه کیش یا عسلویه طبق قرارداد که ستاد تهیه کرده ، ارائه سرویس می دهیم، تأمین نیروی انسانی آن معمولاً از بندر عباس ، شیراز، اصفهان یا فرودگاههای اطراف یا مرکز کنترل در ستاد انجام می شود . ولی معمولا فرودگاههای همجوار تأمین نیرو می کنند.    بله   موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فرودگاه  قوانین  بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به تعداد فرودگاه سال هر سال سال 1 سال 0 یکبار در سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات وارسی پروازی به سایر فرودگاهها  13052795101 ارائه تسهیلات حمایتی ارائه خدمات هوانوردی به فرودگاههای سایر دستگاهها(فرودگاههای وزارت نفت، پست) و سایر فرودگاههای که خارج از تملک شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران قرار دارند.
بحث فلایت چک و تجهیزات فرودگاههای طرف قرارداد یا ارائه خدمات است. مثل فرودگاه نفت و فرودگاه منطقه آزاد 
  بله   موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر ساعت  قوانین  بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به تعداد فرودگاه سال 1 سال 1 سال 0 یکبار در سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی