خبر خبر

تجديد فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد 10 دستگاه تيغة برف روب

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد 10 دستگاه تيغة برف روب به شماره (200951010000057) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

 (كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.)

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 21/12/95 روز شنبه مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 16 روز شنبه تاريخ 28/12/95

مهلت زماني ارائه پيشنهاد: تا ساعت 19 روز شنبه تاريخ 19/1/96

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 10 صبح روز يكشنبه تاريخ 20/1/96

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: آدرس تهران – فرودگاه مهرآباد – خ معراج – جنب سازمان هواشناسي – ساختمان شماره 8 – اداره كل تداركات – اداره قراردادها. تلفن: 61022454

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 27313131

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری