خبر خبر

آگهي مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان‌ها، عوامل پروازی، زیرساخت‌های تاسیسات مکانیکی و برقی و محوطه‌سازی فرودگاه سنندج

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، عوامل پروازی ، زیر ساختهای تاسیسات مکانیکی و برقی و محوطه سازی فرودگاه سنندج را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده)اخذ همزمان چهار پاكت) به شركتهای پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری