خبر خبر

آگهی تجدید فراخوان مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان‎های تأسیسات برقی، مکانیکی، عوامل پروازی و محوطه‎سازی فرودگاه لارستان

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطهسازی فرودگاه لارستان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحلهای فشرده چهار پاکتی به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار کند.

متقاضيان براي دريافت اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه كنند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری