خبر خبر

آگهي مناقصه واگذاري پروژه طرح توسعه و بهسازی اپرون فرودگاه تبريز

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران- معاونت عمليات فرودگاهی در نظر دارد پروژه طرح توسعه و بهسازی اپرون و تاكسیویهای ارتباطی و M0 فرودگاه تبریز را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه به شركتهای پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

متن آگهی به شرح فایل پیوستی ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری