خبر خبر

آگهي مناقصه پروژه توسعه و بهسازي ترمينال فرودگاه شاهرود
شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه شاهرود را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.

علاقه مندان برای اطلاع بیشتر به فایل ضمیمه مراجعه فرمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری