خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي انجام امور فضاي سبز ،تاسيسات و خدمات نظافت فرودگاه سنندج
علاقمندان جهت دريافت اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه کنند.

فرودگاه سنندج در نظر دارد مناقصه عمومی يك مرحله ای  امور فضای سبز ،تاسیسات و خدمات نظافت فرودگاه سنندج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران فيزيك پاكت الف مناقصه را هم در موعد مقرر ارسال نمايند  و در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

تاريخ  انتشار مناقصه درسامانه تاريخ 26/12/98 مي باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از چاپ اولین آگهی در روزنامه لغایت روز پنج شنبه مورخ 14/01/99 ساعت 19

 

مهلت بارگزاری اسناد درسامانه تدارکات الکترونیکی: از روز شنبه  16/01/99 لغایت روز پنج شنبه 28/01/99 ساعت 19

 

زمان بازگشایی پاکتها : روز شنبه مورخ  30/01/99 ساعت 10در محل دفتر مدیریت فرودگاه سنندج

میزان سپرده شرکت در مناقصه:  556.000.000ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه قابل تمدید

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهای الف : آدرس : سنندج –ابتدای جاده سنندج کرمانشاه- فرودگاه سنندج کدپستی 6616893361 تلفن تماس 33774063واحد امور مالی

 

                                                                                    شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ايران- فرودگاه سنندج

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری