خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي ارائه خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه هاي مشهد و سبزوار
اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد، بر اساس قانون برگزاري مناقصات، مناقصه عمومي يک مرحله اي ارائه خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه هاي مشهد و سبزوار به شماره نياز ستاد ٢٠٩٩٠٠١٥٧٨٠٠٠٠٠5 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری