خبر خبر

آگهي تجديد فراخوان عمومي يک مرحله اي در فرودگاههاي سيستان و بلوچستان
اداره کل فرودگاههاي سيستان و بلوچستان در نظر دارد انجام، نگهداري امور فضاي سبز و راهبري سرويس و نگهداري امور تاسيسات فرودگاههاي استان را طبق شرايط اسناد مناقصه به تفکيک از تاريخ 1/6/1399 به مدت يک سال به بخش خصوصي واجد شرايط واگذار نمايد.
علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه کنند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری