خبر خبر

آگهي مناقصه پياده سازي و پشتيباني سامانه مديريت و تحليل رخدادنماهاي امنيتي (SIEM)و راهکارجداسازي اينترنت از اينترانت
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران درنظردارد فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي (فشرده) چهار پاکته مناقصه پياده سازي و پشتيباني سامانه مديريت و تحليل رخدادنماهاي امنيتي (SIEM) و راهکار جداسازي اينترنت از اينترانت به شماره 2000001010000059 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری