خبر خبر

آگهي مناقصه خريد 20 دستگاه کمک بازرسي WTMDمدل smd600plus
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران درنظردارد تجديد فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي (فشرده) چهار پاکته مناقصه خريد 20 دستگاه کمک بازرسي WTMDمدل smd600plus به شماره 2000001010000060 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری