خبر خبر

آگهي خريد 10 دستگاه کمک بازرسي تشخيص مواد منفجره ETD و10 دستگاه تشخيص نوع مايع LED
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در نظردارد فراخوان تجديد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي (فشرده) چهار پاکته مناقصه خريدونصب وراه اندازي10دستگاه کمک بازرسي تشخيص مواد منفجره ETDو10 دستگاه تشخيص نوع مايع LED به شماره 2000001010000072 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
متقاضیان جهت دریافت اطلاعات به فایل پیوست مراجعه کنند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری