خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان جهت واگذاري غرف و محل هاي تجاري و خدماتي-پارکينگ وسايل نقليه و نگهداري فرودگاه اردبيل
اداره کل فرودگاههاي استان اردبيل در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري استفاده از غرف و محلهاي تجاري، خدماتي(بسته شماره يک)- پارکينگ وسايط نقليه و نگهداري و ساماندهي چرخهاي دستي(بسته شماره دو) - غرفه بسته بندي بار و امانات(بسته شماره سه) و تابلوهاي تبليغاتي محوطه و داخل ترمينال(بسته شماره چهار) در فرودگاه بين‌المللي اردبيل را بصورت مجزا طبق اسناد و مدارک هربسته به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محلها در فرودگاههاي کشور مصوب (1358) و آئين‌نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

متقاضيان جهت دريافت اطلاعات بيشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری