اجلاس هوانوردی ایران اجلاس هوانوردی ایران

۱۷ آذر ۱۳۹۴
نخستین اجلاس بین المللی هوانوردی در تهران، بهمن ماه امسال برگزار می شود.

سایت رسمی اجلاس هوانوردی ایران ۲۰۱۶ سایت رسمی اجلاس هوانوردی ایران ۲۰۱۶