ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

13:20

622

تهران

نشست(13:56)

14:15

2867

مشهد

نشست(14:21)

16:00

032

تهران

نشست(16:34)

17:00

3769

شيراز

نشست(16:45)

18:30

2831

تهران

نشست(18:30)

کرمانشاه
امروز: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
14 °
27 °
12 °
26 May 2017
28 °
10 °
27 May 2017
30 °
16 °
28 May 2017
32 °
17 °
29 May 2017
29 °
17 °

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار فرودگاه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ديدار مشاور مدير عامل و رئيس امور ايثارگران شرکت فرودگاهها با خانواده شهدا ي فرودگاه کرمانشاه

ديدار مشاور مدير عامل و رئيس امور ايثارگران شرکت فرودگاهها با ايثارگران فرودگاه کرمانشاه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

فراخوان مناقصه عمومی شماره 1/96 اداره کل فرودگاه کرمانشاه در خصوص انجام خدمات نگهداری فضای سبز (20000 متر مربع) و نظافت (15000 متر مربع)

فراخوان مناقصه عمومی شماره 1/96 اداره کل فرودگاه کرمانشاه در خصوص انجام خدمات نگهداری فضای سبز (20000 متر مربع) و نظافت (15000 متر مربع)