ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:15

ایران ایرIRA283

تهران

طبق برنامه

09:00

کاسپینCPN032

تهران

طبق برنامه

09:45

معراجMRJ2829

تهران

طبق برنامه

13:15

کاسپینCPN6932

عسلویه

طبق برنامه

15:45

معراجMRJ2866

مشهد

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۳۰ تير ۱۳۹۸

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه

1156 زائر درقالب 10 کاروان ازفرودگاه کرمانشاه اعزام خواهند شد
۳۰ تير ۱۳۹۸

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه

1156 زائر درقالب 10 کاروان ازفرودگاه کرمانشاه اعزام خواهند شد
۲۶ تير ۱۳۹۸

امضاي تفاهمنامه فرودگاه هاي منطقه اي ياري رسان و ياري جوي با محوريت کرمانشاه

امضاي تفاهمنامه فرودگاه هاي منطقه اي ياري رسان و ياري جوي با محوريت کرمانشاه
۱۵ تير ۱۳۹۸

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه از 30 تير ماه 98

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه از 30 تير ماه 98