اخبار ویژه اخبار ویژه

۲۲ مرداد ۱۳۹۹
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در بازديد از پروژه جاده دسترسي و سايت کمک ناوبري فرودگاه ساري، دستور تامين اعتبار و اجراي هرچه سريعتر اين پروژه ها را صادر کرد.
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
مديرکل عمران و توسعه فرودگاه ها از اتمام مطالعات طرح هدايت آب هاي سطحي و زيرسطحي فرودگاه مهرآباد و تصويب نهايي عمليات اجرايي اين پروژه خبر داد.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي بر لزوم ارتقاي بخش نرم افزاري در اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي تاکيد کرد.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
با ابلاغ هاي جداگانه از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رييس و اعضاي کميته حسابرسي شرکت منصوب شدند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي ابلاغي موسي مشاء زميني را به عنوان مديرکل تدارکات و تامين تجهيزات منصوب کرد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي ابلاغي ميرسعيد صفي نيا را به عنوان‌ مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي منصوب کرد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
در دوران شيوع بيماري کرونا، نظارت بر حسن انجام پروتکل هاي بهداشتي شرکت هاي هواپيمايي و هندلينگ متردد در سطوح پروازي، به مديران اپرون واگذار شده که اجراي اين مسئوليت با موفقيت همراه بوده است.

آگهی آگهی

پیوندهای مرتبط پیوندهای مرتبط

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تازه ترین اخبار تازه ترین اخبار

هوانوردی در رسانه ها هوانوردی در رسانه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری

گالری فیلم گالری فیلم

کانال شرکت فرودگاه‌ها کانال شرکت فرودگاه‌ها

شهراه شهراه