بیانیه ماموریت شرکت بیانیه ماموریت شرکت

درباره ما - بيانيه ماموريت شرکت
 
​بیانیه ماموریت های اصلی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
  • راهبري، مديريت و توسعه فرودگاههاي كشور براي تسهيل خدمات حمل و نقل هوايي ايمن هواپیماها و امن مسافر و بار
  • ارائه خدمات کمک ناوبري هوايي در فضاي كشور و فرودگاهها به پروازهاي داخلي و بين المللي و هدايت هواپيماها در مسيرهاي هوايي و فرودگاهها
  • طراحي، تجهيز و كنترل مسيرهاي هوايي كشور و طرح های نشست و برخاست هواپیما در فرودگاهها
  • نصب و نگهداري تجهيزات و دستگاههاي ارتباطي، کمک ناوبري و راداری و سرویس های مديريت ترافيك هوايي
  • طراحی، ساخت و نگهداری باندهای پروازی و تامین سیستم های روشنایی سطوح پروازی و تجهيزات عمليات فرودگاهي و ترمینال های مسافری
  • ارائه ارتباط ايمن و مبادله سريع پيامها و اطلاعات هوانوردي طرح هاي پروازي، ارائه آخرین وضعیت پروازی هواپیما به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی
  • خرید هواپیمای فلایت چک (FLIGHT CHECK) جهت ارائه خدمات وارسی پروازی از تجهیزات کمک ناوبری فرودگاه ها و فضای کشور.