خبر خبر

آنچه در دوازدهمین برنامه مهمان هفته گذشت
دوازدهمین برنامۀ مهمان هفته با حضور سعید اکبری، معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران؛ این برنامه عصر امروز(دوشنبه، 26 مهرماه) در سالن همایش شرکت با حضور عده ای از مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکت از جمله محمد امیرانی، مدیرکل ارتباطات و ناوبری و یداله آقائی صائم، مدیر روابط عمومی برگزار شد.

در ادامه، خلاصه ای از اهم سخنان سعید اکبری، معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در گفتگو با کارشناسان خبری روابط عمومی آمده است:

* تلاش میکنیم تا سال 2018 شش فرودگاه بینالمللی را به سامانۀ مدیریت ایمنی مجهز کنیم.

* از نظر من انضباط کاری یعنی هر کس کار خود را درست انجام دهد.

* صنفیگرایی و اصالت دادن به کار خود، خوب است اما نباید به منافع کلی سازمان آسیب برساند.

* تطابق با استانداردهای بینالمللی، آسانتر از تطابق با قوانین داخلی است.

* با وجود قوانین استخدامی کشور در آینده با کمبود نیروی انسانی روبرو میشویم.

* قانون خاص میتواند باعث جذب نیروهای انسانی با کیفیت شود.

* کوتاه شدن تنها یک مسیرهوایی، به هر شرکت هواپیمایی امکان می‎دهد که در روز، یک پرواز بیشتر انجام دهد.

* مالک فضای پروازی کشور مردم هستند و باید از آن آگاه شوند.

* تحریمها با وجود آسیبهای زیادی که داشت باعث آبدیده شدن نیروی انسانی متخصصمان شد.

* اگر زودتر به این شرکت آمده بودم، به این شکل ادارات کل فناوری اطلاعات و مخابرات را ادغام نمیکردم.

* تنوع قرادادهای کاری در شرکت باعث تبعیض میشود ما به دنبال یکسانسازی وضعیت استخدام هستیم.

* حضور مهندس مرادی در هیئت مدیرۀ شرکت باعث تزریق خون جوانی در مدیریت میشود.

* به همۀ همکارانم توصیه میکنم تا در هر سمت و کاری که هستند سعی کنند، بهترین باشند.

* وقتی در دورۀ کارآموزی در مراقبت پرواز برای اولین بار با هواپیما صحبت کردم، از هیجان تا دو روز خوابم نبرد!

*اگر بخواهم با صراحت در مورد برنامۀ مهمان هفته نظر دهم، می گویم خوب است.

گفتنی است؛ گزارش تکمیلی این برنامه متعاقبا ارسال خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری