خبر خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای مرمت بهسازي در فرودگاه اروميه

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زيرساختهای تاسيسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بين المللی اروميه را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت های پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به فایل پیوست مراجعه کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری