خبر خبر

آگهي مناقصه ي بهره برداري از جايگاه تشريفات اختصاصي (CIP) فرودگاه مشهد

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح تامين خدمات مورد نياز مسافران و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري جايگاه تشريفات اختصاصي CIP در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد به‌مدت حداكثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه ي قانوني واگذاري و تخليه ي اماكن و محل ها در فرودگاه هاي كشور مصوب 1358؛ و آئين نامه ي اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد. 

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری