خبر خبر

آشنایی با مفاهيم ASBU در فرودگاه زاهدان
به ميزباني اداره مهندسي ارتباطات و ناوبري فرودگاه‎هاي سيستان و بلوچستان دوره آموزش آشنايي با مفاهيم ASBU برگزار شد.

به گزارش روابط‎عمومي فرودگاه زاهدان، دوره آموزشي آشنايي با مفاهيم (( AVIATION SYSTEM BLOK UPGRADES  ASBU يا "سيستم هوانوردي ارتقای بلوكي" با حضور تمامي كاركنان واحد مهندسي ارتباطات و ناوبري در فرودگاه بينالمللي زاهدان برگزار شد.

در اين دوره آموزشي در چهار جلسه مطالبي در خصوص ويرايش چهارم داكيومنت 9750 درباره بروزرساني امكانات و تجهيزات و فراهمكردن زيرساختهاي هوانوردي با توجه به آخرين دستورالعملهاي ايكائو و با هدف افزايش ظرفيت ترافيك هوایي و بهبود ارتقای سرويس ناوبري همتراز با سطح منطقهاي و جهان، افزايش ايمني، كارآمدي، حفظ محيط زيست و كاهش مصرف سوخت و پاسخگويي به نيازهاي متنوع كاربران از جمله پروازهاي عبوري و داخلي آموزش داده شد.

اهداف ايكائو از مطرح كردن ASBU رسيدن به توسعه مديريت ترافيك هوايي با ارائه راهحلها و ارتقای وضع موجود و استفاده از مزاياي تجهيزات فعلي و ايجاد بسترسازي يك طرح گذر از حال فعلي به سمت آينده و فراهمكردن قابليت همكاري و مشاركت جهاني براي كشورهاي عضو ايكائو است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری