خبر خبر

در خردادماه 96
مهرآباد، پرترافيك‌ترين و فرودگاه امام(ره) سنگين‌ترين فرودگاه كشور شدند
آمار نشست و برخاست هواپیماها، جابه‎جایی مسافران، ميران بار جابه‎جا شده و... ویژه خردادماه 96 از سوی گروه آمار و هوانوردی و فرودگاهی در اداره كل مخابرات و فناوری هوانوردی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی؛ این آمار نشان می‌دهد كه در فرودگاه‌های تحت مالکیت كشور 34 هزار و 802 نشست و برخاست صورت گرفته و اعزام و پذيرش چهار ميليون و 83هزار و 134 مسافر انجام شده است.

در خرداد ماه امسال همچنین فرودگاه مهرآباد با میزبانی از 10هزار و 922 پرواز، اعزام و پذیرش یک میلیون و 284هزار و 110 مسافر و ارسال و پذيرش حدود 8 ميليون كيلوگرم بار، رتبه نخست پرترافيك‌ترين فرودگاه ايران را به خود اختصاص داده است. پس از مهرآباد، فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 5523 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 741 هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود شش میلیون کیلوگرم بار در رتبه دوم قرار گرفته است.

فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) نیز با میزبانی از نشست و برخاست 4319 فروند هواپیما و اعزام و پذیرش بیش از 600 هزار مسافر در رتبه سوم قرار دارد، اما با ارسال و پذیرش بیش از 11 و نیم میلیون کیلوگرم بار، از اين جهت در رتبه نخست قرار گرفته است.

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه، 28 هزار و 671 پرواز است که طی آن 3 میلیون و 279 هزار مسافر و بیش از 21 و نیم میلیون کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

با توجه به این‎که تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 4830 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 660 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از چهار و نیم میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2490 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش نزدیک به 250 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از يك و نيم میلیون کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهای خارجی در فرودگاههای بینالمللی تحت مالکیت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نیز نشست و برخاست 6131 فروند هواپیما بوده است که طی آن یش از 800هزار مسافر و بيش از 15 میلیون کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی(ره) با نشست و برخاست 4245 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 600 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 11 و نیم میلیون کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 693 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 82  هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از يك و نيم میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 302 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 30 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به  570 هزار کیلوگرم بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

-------------------------------------
نظرات
حيدري() :
سلام ضمن تشکر
اگر ممکنه بفرماييد چگونه ميتوان در جريان امار ميزان مسافر خروجي از فرودگاه امام قرار گرفت متشکرم

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری