خبر خبر

انتشار مناقصات بین‎المللی برای شركت فرودگاه‎ها تسهيل شد
با عضویت شركت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در سامانه مناقصات بين‎المللي Tendersinfo، امکان انتشار فراخوان مناقصات شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در سطح بین‎المللی تسهیل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، TendersInfo یکی از بزرگترین سامانههای خدمات مشاوره خرید و برگزاری مناقصات در جهان است که در تمامی حوزههای صنعت از جمله صنعت هوانوردی و فرودگاهی فعالیت می‎کند.

این عضویت با پيگيريهاي دفتر برنامهريزي راهبردي و مديريت عملكرد گروه همکاریهای بینالمللی انجام شده است و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با استفاده از این سامانه، ضمن امکان انتشار فراخوان پروژهها در سطح بینالمللی، امکان دسترسی به فرصتهای سرمایهگذاری و فروش خدمات مهندسی به سایر کشورها را به منظور ایجاد منابع درآمدی پایدار خواهد داشت.

بانک اطلاعاتی این سامانه پروژهها، قراردادهای چندگانه تجاری، صنایع تولیدی و خدماتی و غیره را در برمیگیرد.

از جمله امکانات این سامانه دسترسی به بیش از 300 هزار فرصت شرکت در مناقصات و همکاریهای بینالمللی، دسترسی به بیش از 15 هزار فرصت جدید به صورت روزانه، دسترسی به بیش از 250 میلیون اسناد آرشیوی، دسترسی به بیش از 50 هزار منابع اطلاعاتی، و ارائه خدمات با پوشش بیش از 150 کشور، 150 شرکت بزرگ بینالمللی و بیش از 170 آژانس تامین مالی در دنیا است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری