خبر خبر

آموزش صنعت فرودگاهی همتراز با سطح جهانی می‎شود
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به فراهم بودن شرایط برای ورود به زنجیره ارزش صنعت فرودگاهی در سطح بین‎المللی، از تلاش برای ارتقای آموزش‎ مدیران و کارکنان این صنعت در سطح جهانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، محمدرضا امامی در دومین کارگاه آموزشی مدیران فرودگاهی و ستادی که امروز، دوشنبه 17 مهر 96، در مشهد مقدس در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه شرکت فرودگاهها در حال تدوین سیاستهایی به منظور بهبود وضعیت و ارتقای سطح آموزشی کارکنان است، گفت: مطابق با دستور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، برنامهریزی جدیدی را در حوزه آموزش کارکنان تدوین کردهایم تا بر اساس آن، منابع انسانی به سرمایههای انسانی تبدیل شوند؛ چراکه منابع به پایان میرسند اما سرمایهها، پایانناپذیر هستند و شرکت را به سمت تعالی سوق خواهند داد.

امامی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته آموزشها از سطح مدیران عالی و ستادی به سطح فرودگاهها و واحدهای سازمانی کشیده شده، گفت: اکنون در حال نیازسنجی و ارزیابی آموزشی کارکنان هستیم تا در کنار تربیت و آموزش مدیران، به موضوع آموزش کارکنان نیز بپردازیم.

وی افزود: این آموزشها برای مدیران و کارکنان در سطح جهانی انجام میشود تا سطح آموزشی مدیران و کارکنان نیز همتراز با سطح جهانی افزایش یابد؛ از این رو، موضوع استعدادیابی کارکنان شرکت و آموزش آنها بر اساس این استعدادها در دستور کار قرار دارد.

امامی همچنین به موضوع ارتقای سطح آموزشی مدیران آینده اشاره کرد و افزود: مسیر ارتقای شغلی باید برای همه وجود داشته باشد تا مدیران آینده نیز در کنار مدیران امروز آموزشها را بینند و به عبارتی از آموزشها عقب نمانند؛ همچنین این دورهها باید به طور مستمر برای مدیران برگزار شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: امروز شرایط برای ورود به  زنجیره ارزش صنعت فرودگاهی در سطح بینالمللی فراهم شده است و در چنین شرایطی باید خود را بیش از پیش برای آموزشها و ارتقای سطح آموزشی مدیران و کارکنان آماده کنیم.

وی با اشاره به اینکه مدیران فرودگاهی، نوک پیکان اجرایی شرکت هستند، افزود: برای کسب بیشترین اثر و نتیجه، این اقدامات آموزشی نیازمند همکاری مدیران است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری