خبر خبر

شهریور 96؛ رشد 12 درصدی جابه‎جایی بار در فرودگاه‎های کشور
فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها در شهریور 96 موفق به ارسال و پذیرش حدود 61 میلیون کیلوگرم شده‎اند که نسبت به شهریور سال گذشته 12 درصد افزایش نشان می‎دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، آمار ارائه شده از سوی «گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی» در اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، نشان میدهد که فرودگاههای کشور در این ماه رشد پنج درصدی نشست و برخاست را با انجام 42 هزار و 648 پرواز، رشد 12 درصدی ارسال و پذیرش بار و پست را با جابه‎جایی حدود 61 میلیون کیلوگرم و رشد چهاردرصدی اعزام و پذیرش مسافر را با جابه‎جایی بیش از پنج میلیون و 600 هزار نفر داشته‎اند.

بر همین اساس در این ماه، فرودگاه مهرآباد با 12 هزار و 521 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از یک میلیون و 500 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است.

فرودگاه مشهد با بیش از هفت هزار و 800 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از یک میلیون و 150 هزار مسافر دومین فرودگاه پرترافیک کشور است.

فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با بیش از شش هزار فروند نشست و برخاست و پذیرش بیش از یک میلیون و 46 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد و از طرفی با ارسال و پذیرش نزدیک به  19  میلیون کیلوگرم رتبه نخست را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه 33 هزار و 524 فروند است که طی آن بیش از چهار میلیون و 176 هزار مسافر و نزدیک به 33 میلیون کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با شش هزار و 566 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 950 هزار و 775هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از هفت میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با دو هزار و 517 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 267 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از هفت میلیون کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهای خارجی شهریورماه در فرودگاههای بینالمللی تحت مالکیت شرکت فرودگاهها نیز، نشست و برخاست بیش از 9 هزار و 100 فروند هواپیما است که طی آن نزدیک به یک میلیون و 500 هزار مسافر و بیش از 27 میلیون کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست نزدیک به شش هزار فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به یک میلیون مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به 18 میلیون کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 1305 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 203 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از سه میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 445 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 59 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به  یک میلیون کیلوگرم بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری