خبر خبر

بررسي نقاط ضعف و قوت حوزه ايمني فرودگاهي در شرکت فرودگاه‎ها
دهمين كارگروه برنامه‎ريزي راهبردي شركت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران با موضوع ارائه الگوهاي مديريت راهبردي و بررسي نقاط ضعف و قوت حوزه ايمني محيط داخلي شركت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، اين كارگروه که دومین جلسه تحلیل محیط داخلی و خارجی در حوزه ایمنی است با هدف بررسی و شناخت نقاط قوت و ضعف محیط داخلی (با استفاده از معیارهای سازمانی مديريت، منابع انساني، ظرفيتها و تواناييها، نوآوري و فناورانه، ساختار سازماني، فناوري اطلاعات، تحقيق و توسعه، مالي، سيستم اطلاعات مديريت، اعتبارات و غیره) همچنين تحلیل فرصتها و تهدیدات پیش روی شرکت از مدل PESTEL، که یکی از متداولترین روشهای بررسی تحلیل محیط خارجی است، با حضور حمیدرضا سیدی، معاون برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی و دیگر مدیران کل و کارشناسان حوزه برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی و ایمنی شرکت برگزار شد.

در این جلسه مبانی، تعاریف، فرایند و مدلهای مدیریت راهبردی طرح و در ادامه با توجه به سوابق تحلیل محیط شرکت در حوزه ايمني محیط داخلی شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین به مواردی از جمله وجود ساختار سازمانی مدیریت ایمنی شرکت، تمایل مدیریت ارشد شرکت در خصوص پیادهسازی سامانه ایمنی، وجود نیروی متخصص ایمنی هوانوردی و وجود شرح وظایف مصوب با اختیارات مناسب برای مدیر ایمنی به عنوان نقاط قوت اشاره شد و كارشناسان اذعان كردند كه مواردي از جمله فقدان فرهنگ ایمنی، عدم وجود مرکز اسناد ایمنی و نامعلوم بودن متولی ایمنی در بخش غیر هوانوردی نقاط ضعف اين حوزه هستند.

این نشست امروز، یکشنبه 12 آذر، در معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی برگزار شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری