خبر خبر

کار سيستم مديريت ايمني علاج واقعه قبل از وقوع آن است
بيست و هشتمين مهمان هفته به بحثي تخصصي و جذاب در حوزه مديريت ايمني اختصاص يافت، حوزه اي که به گفته سرپرست مديريت ايمني شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران به دنبال پيدا کردن سرنخ حوادث پيش از وقوع آن و به تعبيري علاج واقعه قبل از وقوع آن است.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در این جلسه از مهمان هفته محمد الهینیا سرپرست مدیریت ایمنی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به بیان نکاتی ارزنده در رابطه با اهمیت و جایگاه مدیریت ایمنی در سطح صنعت هوانوردی پرداخت.

با هم مهمترین نکات بیان شده در این نشست را می خوانیم:

- تمام قوانین و مقررات سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع ایمنی ارتباط دارند.

- ایکائو در مورد بروز سوانح و حوادث دو عامل فنی و انسانی را در نظر داشت که در این اواخر عامل سازمانی را از عامل انسانی جدا کرد؛ به این معنی که در درون دستورالعملها و سیاستگذاریهای  سازمانها که خود برای افزایش ایمنی تدوین شدهاند، میتواند عواملی برای بروز سوانح وجود داشته باشد.

- سیستم مدیریت ایمنی از اواخر دهه 90 میلادی موضوعیت پیدا کرد و ایکائو در نوزدهمین انکس خود که به این موضوع اختصاص دارد میگوید سرنخ خطرات را پیش از آنکه برای شما هزینه ساز شوند باید در لابهلای قوانین و دستورالعملهای سازمان پیدا و برای رفع آن اقدام کرد.

- در صنعت هوانوردی که یک صنعت حمل و نقل سه بعدی است عناصر متغیری وجود دارد که از کنترل انسان خارج است و برای اینکه ضمن اجرای همه استانداردهای موجود در این صنعت مطمئن باشیم که ایمنی در حد بیشتری تضمین خواهد شد نیاز داریم به یکسری عناصری توجه کنیم که به آن مدیریت ایمنی گفته میشود.

- با وجود رعایت تمام موارد استاندارد بازهم نمیتوان تضمین کرد که ایمنی کامل وجود دارد مگر اینکه فرآیندهایی به وجود آید که طی آن خطرات شناسایی و شیوههای کنترل آن نیز ارائه شود.

 -ایکائو در سیستم مدیریت ایمنی (SMS) به ما میگوید که یک تعریف درست از ایمنی داشته باشید و با همان تعریف کارها را سر و سامان دهید.

- هر خطری دو بعد "احتمال وقوع" و "شدت وقوع" دارد که باید بتوانیم آنها را پیشبینی و کنترل کنیم تا ایمنی فرودگاه تأمین شود.

- کار ما پیدا کردن و حلقههای مفقوده در میان واحدهای مختلف و هشدار دادن آنها است و پیدا کردن راهکار برای رفع آنها وظیفه خود واحدهای تخصصی است.

- بزرگترین حلققه مفقودهای که پس از بررسی در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پیدا کردیم نداشتن یک پایگاه داده متمرکز با قابلیت تحلیل دادهها است که هم کارشناسان ما و هم کارشناسان حوزههای تخصصی بتوانند از آنها استفاده کنند. اکنون برای ایجاد آن بیش از یک ماه است که همکارانم در این مدیریت با کمک واحد IT در حال برنامهریزی و فعالیت هستند.

- ما برای استقرار مدیریت ایمنی نیازمند آموزش همه کارکنان در واحدهای مختلف بنابر وظایف و شغل آنها هستیم و برای این کار اقدام به بررسی وظایف واحدهای مختلف کردهایم تا طبق شرح وظایف آنها آموزش مربوط به مدیریت ایمنی را برای هر حوزه به طور اختصاصی تدوین کنیم و با همکاری اداره آموزش و توسعه نیروی انسانی آن را تبدیل به دورههای آموزشی پودمانی کنیم.

- مدیران ایمنی نباید خود وارد امور اجرایی شوند تا بتوانند از بیرون معایب و مسائل را به درستی تشخیص دهند.

- مهمان هفته اتفاقی خاص و نبوغ رسانهای در یک محیط اداری است که باعث شد که در این مدت ناگفتههایی در حوزههای مختلف تخصصی صنعت هوانوردی مطرح شود.

مشروح این نشست در ادامه منتشر خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری