خبر خبر

مه آبادي در همايش مديران شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران
کار بزرگ در فرودگاه‎ها مستلزم داشتن ديد عميق و تيم بزرگ است/ ضرورت تدوين چشم اندازها در قالب سند توسعه فرودگاه‎ها
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در همايش مديران ستادي و فرودگاهي تاکيد کرد که رهبري تحول آفرين مستلزم ترسيم آينده و بسيج تمام نيروهاست و براي ايجاد تحول و کارهاي بزرگ بايد تيمي بزرگ و ديدي عميق داشته باشيم.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، رحمتاله مه آبادی در همایش مدیران این شرکت در جمعبندی مباحث سومین کارگاه آموزشی با موضوع «آینده پژوهی و رهبری تحول در سازمانها» گفت: روز افتتاحیه کارگاه راجع به ضرورت تحول و اهمیت رهبری تحول آفرین با هم سخن گفتیم و تاکید کردیم که جبران مافات، پیشرفت شرکت و پایداری آن در محیط متلاطم مستلزم انجام کارهای بزرگ است و باید تمام کارکنان وارد گود شوند و مشتاقانه و البته آگاهانه برای تحقق اهداف شرکت دوشادوش مدیریت حرکت کنند. همچنین روز افتتاحیه گفتیم که رهبری تحول آفرین باید ضمن تدوین و ارائه چشم انداز آینده برای ساختن آن باید همه کارکنان را بسیج کنیم و برای انجام امور به آنها اختیار دهیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران افزود: امروز میخواهم اضافه کنم که کار بزرگ مستلزم داشتن دید بزرگ و تیم بزرگ است. دید بزرگ یعنی نگویید چرا انجام نمیشود بگویید چگونه باید انجام شود. همه را باید فراخواند تا این چگونه کشف شود. تیم بزرگ نیز نیازمند افراد و به عبارتی بازیگران بزرگ است.

وی با طرح این پرسش که چگونه میتوان بازیگران بزرگ را گرد هم آورد، توضیح داد: دو راه بیشتر نداریم، یا باید استخدامشان کنیم و یا باید تربیتشان کرد. گام اول برای بالابردن ارزش تیم، ارزشمندتر شدن رهبری تیم است یعنی تربیت رهبران پیش نیاز تربیت پیروان است. درس واعظ آن وقت اثرگذار است که خود نمونه باشد و شما باید الگوی رفتاری باشید که انتظار دارید تیم شما آن رفتار را داشته باشد. ما باید همزمان هم خود و هم تیم را تربیت کنیم، البته در مواردی آوردن نیروهای انسانی از بیرون هم ضرورت دارد.

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران خطاب به مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران سال آینده را سال دیسیپلین و کار تیمی اعلام کرد و گفت: در فرایند تربیت خود باید صفاتی را درخودتان ایجاد کنید. باید منظم باشید و به وقت و دیسیپلین اهمیت دهید این صفت را با کمک خدا و از طریق منظم کردن رابطه با خالق یعنی توجه به نماز اول وقت و نماز تیمی آغاز کنید.

مه آبادی همچنین عنوان کرد: باید چشم انداز کاملا روشنی در دو افق پنج ساله و 10 ساله برای فرودگاهها در قالب سند توسعه تدوین شود و مدیران فرودگاهها برای همه جانبه شدن سند باید از نظر تمام ذینفعان و مسئولان محلی استفاده کنند. این سند با نگاه اجرایی ویرایش شده و مبنای برنامههای عملیاتی سنواتی خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری