خبر خبر

مديرکل عمران و توسعه فرودگاه ها خبر داد
افزايش 25 درصدي ظرفيت اپرون شرقي فرودگاه مهرآباد بدون صرف هزينه مالي
مديرکل عمران و توسعه فرودگاه ها از اجراي موفقيت آميز طرح استفاده از سيستم "پوش بک" براي افزايش ظرفيت اپرون شرقي فرودگاه مهرآباد و اضافه شدن 10 موقعيت پارک (افزايش 25 درصدي ظرفيت) خبر داد.

محمدرضا زحمتكشان در گفت و گو با روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران درباره اين طرح توضيح داد: از چند ماه پيش مديريت اپرون در فرودگاه ها را دربرنامه قرار داديم كه بتوانيم از فرصت ورود هواپيماهاي با رده عملياتي C به ناوگان حمل و نقل هوايي براي افزايش ظرفيت اپرون استفاده كنيم. در اين راستا در جايگاه هاي شمالي اپرون شرقي فرودگاه مهرآباد به جاي خط كشي خودگردش از  پوش بك (استفاده از خودروهاي يدك كش) بهره برديم.

مديركل عمران و توسعه فرودگاه ها افزود: استفاده از طرح" پوش بك" ظرفيت جايگاه ها را دو برابر مي كند و ما توانسته ايم با همین روش 10 موقعيت پارك هواپيما را به اپرون شرقي فرودگاه مهرآباد اضافه كنيم و به 49 پوزيشن پارك برسانيم.

وي گفت: اجراي اين طرح در اپرون شرقي فرودگاه مهرآباد موفقيت آميز بوده و در سال 97 در اپرون غربي نيز عملياتي خواهد شد.

به گفته زحمتكشان، اين طرح در فرودگاه مهرآباد با دريافت آمار پروازهاي سه ساله اين فرودگاه و شناسايي رده هاي هواپيماهاي استفاده كننده از جايگاه هاي اپرون انجام شده است و سال آتي چنين مطالعاتي درباره ساير فرودگاه ها انجام مي شود.

وي افزود: از جمله ویژگی های اجراي اين طرح مي توان به كاهش تاخيرهاي پروازهاي ورودي ناشي از وجود نداشتن موقعيت پارك هواپيما، هماهنگي بيشتر جايگاه هاي تخصيص يافته با رده عمليات پروازي فرودگاه، برطرف كردن گره هاي ترافيكي و افزايش درآمد شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اشاره كرد.

زحمتكشان گفت: اجراي اين طرح در اپرون شرقي مهرآباد ماهانه 600 ميليون تومان و سالانه هفت ميليارد تومان درآمدزايي را محقق كرده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری