خبر خبر

با امضاي تفاهمنامه همکاري تسهيل شد
استفاده از ظرفيت هاي روابط عمومي براي گسترش فرهنگ ايمني
با امضاي تفاهمنامه همکاري ميان مديران ايمني و روابط عمومي شرکت فرودگاه ها ناوبري هوايي ايران، زمينه استفاده هرچه بيشتر از تمام امکانات رسانه اي و اطلاع رساني روابط عمومي شرکت براي توسعه فرهنگ ايمني درميان واحدهاي مختلف و جامعه مخاطبان فراهم شد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، از جمله محورهاي اين تفاهم نامه كه ظهر امروز (29 ارديبهشت) به امضاي محمد الهي نيا، مدير ايمني و يداله آقائي صائم، مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي شركت رسيد، مي توان به توليد مشترك كليپ ها و محتواهاي چند رسانه اي، انتشار آموزه هاي ايمني از طريق رسانه هاي روابط عمومي و ساير رسانه هاي بيروني، توليد مشترك محتواهاي تخصصي براي نشست ها، سمينارها و برنامه هاي ترويجي و تبادل اطلاعات تخصصي مديريت ارتباطات و مديريت ايمني ميان دو مجموعه اشاره كرد.

براي اجراي موضوعات همكاري، طرفين يك كارگروه مشترك تشكيل مي دهند و اولويت هاي كاري و نحوه اجرا توسط اين كارگروه بررسي و اعلام خواهد شد.

الگويي براي ايجاد رفاقت و صميميت براي تحقق اهداف حرفه اي در كنار تعهدات سازماني

در مراسم امضاي اين تفاهمنامه، يداله آقائي صائم، مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در سخناني عنوان كرد: اميدواريم اين تفاهمنامه الگويي براي ايجاد رفاقت و صميميت براي تحقق اهداف حرفه اي در كنار تعهدات سازماني باشد.

آقائي صائم افزود: تمام مجموعه روابط عمومي هم در توليد اخبار و محتواهاي رسانه اي و هم در سوژه يابي و اجراي برنامه هاي مشترك فرهنگي ،آماده همكاري با مديريت ايمني است.

مدير روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با بيان اينكه مجموعه روابط عمومي از همكاري با تمام واحدها و ادارات شركت استقبال مي كند، افزود: از انتشار اخبار و مقالات موردنياز مديريت ايمني شركت و جلب مشاركت و همكاري رسانه ها و نشريات مختلف دريغ نداريم و اميدواريم به زودي مجمع اهل قلم شركت فرودگاه ها و نابري هوايي ايران با هدف شفاف سازي و اطلاع رساني هنرمندانه و حرفه اي به جامعه راه اندازي شود.

وي همچنين تاكيد كرد: اگر در شرايط حساس و مديريت بحران از ظرفيت رسانه و روابط عمومي استفاده شود، از بروز بسياري مسائل و مشكلات ممانعت مي شود.

شروعي براي گسترش فرهنگ ايمني و ساختارمند

همچنين محمد الهي نيا، ‌مدير ايمني شركت در سخناني يكي از وظايف اصلي خود  را بررسي سوانح و رويدادها پيش از ورود سازمان هواپيمايي كشوري عنوان كرد و گفت: مدير ايمني شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بايد بتواند درس هاي ايمني را از واكاوي سوانح و اتفاقات بزرگ و كوچك استخراج و در مجموعه منعكس كند تا از وقوع دوباره اين اتفاقات جلوگيري شود. دراين راستا نيازمند استفاده از ابزار هنر هستيم تا دانسته هاي خشك به آثار هنري تبديل شوند و اصلاح رفتار عمومي را ممكن كنند.

الهي نيا ادامه داد: كار مديريت و كارشناسان ايمني، بررسي رويداد است ولي انتشار درس هاي هر اتفاق نيازمند دانش تخصصي و ابزار و روش هاي رسانه اي مجموعه روابط عمومي است.

وي گفت: اميدواريم امضاي اين تفاهمنامه شروعي براي گسترش فرهنگ ايمني و ساختارمند كردن آن باشد.

مدير ايمني شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران همچنين تاكيد كرد: بايد سازوكاري در روابط عمومي شركت براي مديريت اذهان عمومي پس از وقوع سوانح تهيه شود تا شايعه هاي بي بنيان نتوانند در بررسي دقيق اتفاقات خلل ايجاد كنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری