خبر خبر

تسهيل خدمت رساني به افراد توانخواه با خودروي حمل بيمار در فرودگاه خرم آباد
براي ارتقاي خدمت رساني به معلولان و جانبازان، يک دستگاه خودروي حمل بيمار در فرودگاه خرم آباد خريداري و فعال شد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه خرم آباد، اين خودرو در پاسخ به درخواست هاي جانبازان و معلولان و با صرف 200 ميليون تومان اعتبار استاني خريداري و تحويل شده است.

از اين خودرو در زمان پروازهاي هواپيماي فوكر 100 شركت هواپيمايي ايران اير استفاده مي شود و يكي از امتيازهاي فرودگاه در تكريم مسافران به شمار مي رود.

همچنین در آينده مي توان از اين خودرو براي حمل بيماران و معلولان در ساير پروازهاي هواپيماهاي تايپ متوسط نيز استفاده كرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری