خبر خبر

آنچه در سي و چهارمين برنامه مهمان هفته گذشت
مديرکل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در برنامه مهمان هفته تاکيد کرد که براي بهبود وضعيت اقتصادي فرودگاهها بايد به دنبال افزايش درآمدهاي غيرهوانوردي باشيم و فاصله ميان اين درآمد با درآمدهاي هوانوردي را کم کنيم.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، رسول پوست فروشان، مدیرکل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شركت امروز (21 خرداد) در سي و چهارمين برنامه مهمان هفته حضور يافت.

مهمترين مطالب مطرح شده در اين برنامه را در زير مرور مي كنيم:

  • اتفاقاتی که در صنعت فرودگاهی جهان می افتد، با آنچه در ایران اتفاق می افتد، بسیار متفاوت است.
  • تدوین سند راهبردي به شناخت محيط و همسويي با دنيا كمك مي كند.
  • فرودگاهي كه بيش از يك ميليون مسافر دارد،ظرفیت اقتصادي شدن را دارد.
  • ميزان درصد درآمد غيرهوانوردي ما كمتر از نرم جهاني است. اکنون کمتر از 30 درصد از درآمد ما درآمد غیرهوانوردی است.
  • اصلاح نظام نامه سرمايه گذاري، کاری زمانبر است.
  • به دنبال واقعي سازي تعرفه هاي فرودگاهي هستيم.
  • افزايش بازرگاني فرودگاه ها بدون تسهيل در ورود و خروج كالا و مسافر ممكن نيست.
  • بايد ارتباط فرودگاه ها و شركت هاي هواپيمايي افزايش يابد.
  • برنامه مهمان هفته فرصتي براي بازخواني كارنامه مديران فرودگاهي است.

مشروح مباحث اين برنامه متعاقبا منتشر خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات
محمد صادق دستفروشان() :
با سلام از زحمات اقاي بوست فروشان و همکاران ان حوزه کمال تشکر دارم .ايشان داراي توانايي بسيار در اين زمينه مي باشد.

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری