خبر خبر

در گفت و گو با عضو هيات مديره شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران عنوان شد
ضرورت همکاري جدي متوليان صنعت هوانوردي براي تقويت مشارکت بانوان در عرصه مديريت
عضو هيات مديره و مشاور مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در امور بانوان، با اشاره به اينکه بايد تا پايان برنامه ششم توسعه شاهد افزايش محسوس حضور بانوان در سمت هاي مديريتي باشيم، تحقق اين امر را مستلزم تلاش جدي بانوان صنعت هوانوردي و نيز همکاري متوليان و مسئولان دانست.

معصومه ابراهيمي، نخستين بانوي عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و مشاور مديرعامل در امور بانوان و خانواده، درگفت و گو با روابط عمومي شركت به بيان سياست هاي  كلي امور بانوان و خانواده شركت پرداخت و گفت: سياست هاي كلي امور بانوان و خانواده شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از سياست هاي كلان كشور جدا نيست. در اسناد بالادستي و ساير قوانين مربوط به زنان و خانواده تكاليفي براي دستگاه هاي متولي پيش بيني شده است كه بايد به منصه ظهور برسد. البته در راه تحقق اين تكاليف قانوني با موانع و مشكلاتي روبه رو هستيم كه با برطرف شدن اين موانع مي توانيم شاهد حمايت جدي تر از حقوق زنان و تحكيم بنيان خانواده و نيز استفاده معقول و متناسب از ظرفيت هاي انساني شامل زنان و مردان باشيم.

ابراهيمي تاكيد كرد: بانوان ايراني بخش موثري از ظرفيت انساني كشورهستند و استفاده مطلوب از اين ظرفيت زمينه پيشبرد و توسعه متوازن و همه جانبه جامعه را با شتاب منطقي فراهم مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد حمايت عملي از بانوان در شركت تقويت شود، افزود: بايد حقوق و نيازهاي اصلي بانوان شناسايي و موانع پيش رو براي استفاده از ظرفيت انساني آنها در حوزه هاي مختلف به تدريج برطرف شوند. دراين راستا بخشي از تلاش ها متوجه متوليان امر و مسئولان است و بانوان نيز بايد تلاش هاي لازم را بدون طرح مطالبات نامعقول انجام دهند زيرا مطالبه ها اگر معقول و منطبق با فرهنگ ملي و ديني ما نباشد، به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

نخستين بانوي عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران  با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي بايد از ظرفيت هاي قانوني براي استفاده هرچه بيشتر از توانمندي بانوان در حوزه هاي مختلف از جمله سطح مديريتي بهره گيرند، عنوان كرد: خوشبختانه رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ديدگاه جنسيتي ندارد و من شاهد بوده ام كه به مديران شركت توصيه لازم براي بهره مندي بهينه از توانمندي نسوان همكار را داشته است واز مديران شركت تقاضا مي كنم از ظرفيت انساني بانوان همكار بهتر و بيشتر استفاده كنند زيرا امور شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با خرد جمعي  اداره مي شود و اركان مختلف در آن تاثيرگذار هستند. من آمادگي دارم به عنوان عضو كوچكي از خدمتگزاران هيات مديره در اين زمينه از تمام توان خود استفاده كنم و ساير اعضاي هيات مديره و مديران شركت نيز در اين زمينه همكاري وحمايت لازم را خواهند كرد.

مشاور مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در امور زنان و خانواده با بيان اينكه رضايت حداكثري از سطح حضور بانوان در حوزه هاي مديريتي در سطح كشور وجود ندارد، گفت: بانوان بايد فارغ از نگاه هاي فمينيستي رايج در غرب، توانمندي خود را در عرصه هاي مختلف در اختيار كشورقرار دهند و متوليان امرنيز بايد گام هاي حمايتي و عملي را در اين زمينه بردارند.

وي در معرفي مهمترين اقدامات انجام شده درحوزه امور زنان و خانواده شركت افزود: از جمله اقدامات مي توان به اجراي برنامه هاي فرهنگي و مناسبتي، برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه امور زنان و خانواده مانند موضوعات روان شناسي، اجتماعي و فرهنگي و سلامت جسمي و رواني، انجام اقدامات لازم در راستاي اجراي تكاليف قانوني مانند اعمال قانون مرخصي 9 ماهه زايمان براي بانوان شاغل در شركت و كاهش ساعت كار بانوان داراي فرزند و همسر معلول يا فرزند زير شش سال اشاره كرد. همچنين مي توان به تامين  مهدكودك و برگزاري گردهمايي با حضور نمايندگان امور بانوان و خانواده ستاد و فرودگاه ها و ارائه مشاوره هاي حقوقي به بانوان اشاره كرد. در مجموع تلاش مي شود در چارچوب  تكاليف و اختيارات قانوني و بودجه تخصيصي برنامه ريزي براي اجراي برنامه هاي ويژه بانوان انجام شود.

ابراهيمي با تاكيد بر توانمندي بالاي بسياري از بانوان شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران براي تصدي سمت هاي مديريتي گفت: اكنون سطح حضور بانوان در سمت هاي مديريتي شركت كمتر از 10 درصد است كه بايد تا پايان برنامه ششم به طور محسوس افزايش يابد.

وي با بيان اينكه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران شركتي كاملا تخصصي و فعال در دو سطح ملي و بين المللي است، افزود: بانوان در شرايط اجتماعي و فرهنگي امروز نبايد از نقش مادري خود غافل شوند و لازم است با يك برنامه ريزي صحيح و دقيق به مديريت صحيح در امر خانواده و مسئوليت شغلي و اجتماعي خود بپردازند و در اين زمينه به گونه اي عمل كنند كه تعادل ميان مديريت امور خانواده و مسئوليت هاي شغلي برقرار شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری