خبر خبر

در گفت و گو با مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي عنوان شد
جانمايي حدود 34 هزار هکتار از اراضي فرودگاه هاي کشور/ دريافت 200 فقره سند تک برگ فرودگاهي به مساحت 12 هزار هکتار
مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي با اشاره به جانمايي 34 هزار هکتار از اراضي فرودگاهي استان هاي مختلف کشور در لايه حدنگار کشور, از انجام تمام مراحل قانوني و دريافت 200 فقره سند تک برگ متعلق به 12 هزار هکتار از مساحت جانمايي شده خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، به دنبال تصويب قانون حدنگار(كاداستر) در اسفند 93 كه بر اساس آن دستگاههاي اجرايي كشور موظف شدند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اموال غير منقول خود را مستندسازي كنند، شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از اواخر سال 94 به اين مهم پرداخت و كار رسمي خود را در مستندسازي اراضي فرودگاهي كشور از اوايل سال 95 آغاز كرد. در اين راستا همايشي دو روزه در 31 فروردین و يكم اردیبهشت ماه 95 با همكاري شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك کشور برگزار شد كه بررسي چالشها و مشكلات پيش روي مستندسازي و پيش بيني راهكارهاي لازم را در پي داشت. با توجه به اهميت پرداختن به ساماندهي عرصه و اماكن فرودگاهي در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در سال 95 دفتر ويژه اين حوزه راه اندازي و حسين رفيعي كه مدير دفتر ارزيابي عملكرد شركت بود با حفظ سمت، مسئوليت اين دفتر را برعهده گرفت تا اينكه از اواسط اسفند 95 مديريت وي بر ساماندهي عرصه و اراضي فرودگاهي متمركز شد.

توفيق شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در پيشگامي و كسب رتبه نخست مستندسازي اراضي در ميان دستگاههاي اجرايي به اذعان رئيس و معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بهانه اي شد تا دقايقي در گفت وگو با مدير ساماندهي عرصه و اماكن فرودگاهي به بررسي مهمترين اقدامات و برنامه هاي اين دفتر بپردازيم.

رفيعي با بيان اينكه سال 95 جانمايي اراضي فرودگاهي كشور در لايه كاداستر آغاز شده است، مي گويد: در طول سال 95 و اوايل سال 96 توانستيم 95 درصد اراضي فرودگاهي كشور را شامل نزديك به 34 هزار هكتار بدون صرف هزينه، جانمايي كنيم. از سال 96 نيز دريافت سند و مستندسازي اراضي را شروع كرديم و تمام مراحل قانوني را پشت سرگذاشتيم. تاكنون توانسته ايم براي 12 هزار هكتار زمين به تعداد 200 فقره سند تک برگ دريافت كنيم.

مدير ساماندهي عرصه و اماكن فرودگاهي مي افزايد: در جانمايي و دريافت اسناد اراضي با مشكلات زيادي روبرو بوديم ولي با پيگيريهاي مستمر و بي وقفه و همدلي مديران شركت با وجود كمبود نيروي انساني توانستيم به اذعان رئيس و معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشتاز در مستندسازي اراضي با فاصله زياد از دستگاههاي ديگر شويم.

وي با بيان اينكه فرودگاههاي خراسان جنوبي پيشتاز در مستندسازي اراضي هستند، مي گويد: سال گذشته براي تمام اراضي فرودگاههاي بيرجند و طبس سند تك برگ دريافت شد.

رفيعي مي افزايد: كار مستندسازي و دريافت سند براي اراضي فرودگاه مهرآباد در دستور کار است و امیدوارم با مطالعه، بررسی و شناسایی موارد و موضوعات متنابه آن فرودگاه، امور مستندسازی اراضی آن پیگیر خواهد شد. شایان ذکر است؛ تاکنون برای حدود 100 هكتار از اراضي اين فرودگاه سند تک برگ دريافت شده است.

مدير ساماندهي عرصه و اماكن فرودگاهي با اشاره به اينكه بخشي از اراضي فرودگاههاي كشور دولتي هستند، مي گويد: دريافت سند براي اراضي دولتي با شناسایی راهکارهای قانونی و استفاده از ظرفيتهاي قانوني ذیربط با تمام مشکلات و محدودیتهای موجود مسیر خود را طی می كند ولي امسال در نظر داريم به تطبيق قوانین و مقررات مربوط نسبت به تملک اراضي مستثنيات كه داراي دعاوي قضایی نیز هستند، بپردازيم.

رفيعي با اشاره به اينكه شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، شركتي خودگردان و درآمد- هزينه است، تاكيد مي كند: شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران بايد با شناسايي دارايي هاي خود به برنامه ريزي براي كسب درآمد و مديريت هزينه ها بپردازد و بايد بتواند به بهترين شكل از دارايي هاي خود استفاده و از آن صيانت كند.

وي با بيان اينكه اراضي، مهمترين و ماندگارترین دارايي مادی شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران است، مي گويد: مستندسازي اراضي و دريافت اسناد آنها مي تواند نقش تسهيل کننده در افزايش درآمد شركت ایفا كند.

رفيعي از برنامه ريزي براي شناسايي اماكن فرودگاهي نيز خبر ميدهد و مي افزايد: برنامه اصلي مديريت عرصه و اماكن فرودگاهي در سال جاري علاوه بر جانمايي پنج درصد باقي مانده اراضي تا پايان تابستان و تملک بخشی از اراضی در اختیار، ادامه روند امور مستندسازي املاک فرودگاهي است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری